Mens en Bedrijf

Drs. E.J. Muloch Houwer en mr. J.H. Geertsema zijn benoemd tot commissarissen vij de Kas-Associatie NV, de bank van de Amsterdamse effectenbeurs. Mevrouw Mulock Houwer is directeur-generaal sociale zekerheid van het ministerie van sociale zaken, de heer Geertsema is nu nog lid van de raad van bestuur van ABN Amro en treedt na zijn pensionering per 1 augustus in functie bij de Kas-Associatie