Massale aanvraag verblijfsvergunning

AMSTERDAM, 1 APRIL. Bijna negenhonderd mensen dienden gisteren een aanvraag voor een verblijfsvergunning in bij de Amsterdamse vreemdelingenpolitie. Woensdag meldden zich 285 mensen voor een dergelijke registratie. De plotselinge drukte werd veroorzaakt door het gerucht dat vreemdelingen die zich voor 1 april aanmeldden tegen betaling van 1.000 gulden een verblijfsvergunning konden krijgen. Dit misverstand vloeit voort uit een bekendmaking van het ministerie van justitie in februari, over de zogeheten Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV).