Heerma schaft subsidie sociale verhuurders af

DEN HAAG, 1 APRIL. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) zet zijn plan door om de subsidieverplichtingen van het Rijk aan sociale verhuurders in één keer af te kopen.

Heerma heeft de Tweede Kamer gisteren laten weten binnenkort met een wetsvoorstel te komen om deze miljardenoperatie, die met 'brutering' wordt aangeduid, door te voeren.

Van de sociale verhuurders, zoals de woningbouwcorporaties, staat volgens een onderzoek 89 procent achter het akkoord dat de staatssecretaris eerder dit jaar met de overkoepelende organisaties sloot. Samen beheren zij ongeveer 85 procent van de huurwoningen die bij de brutering betrokken zijn. Tien procent van de verhuurders is tegen het akkoord. Door middel van een wet kunnen echter alle corporaties worden gedwongen aan de brutering mee te doen.

Tegenover het vervallen van de subsidieverplichtingen waarmee het Rijk anders nog tientallen jaren zou zijn opgescheept, staat dat de sociale verhuurders in één keer af zijn van de aflossing van oude schulden die ze nog aan het ministerie verplicht zijn.

Uit becijferingen van het Centraal Planbureau blijkt dat de nu nog lopende subsidieverplichtingen 33 miljard gulden bedragen en dat door de aflossing van de schulden ineens 41,5 miljard bij het Rijk binnenkomt. Het voor het Rijk positieve verschil van 8,5 miljard wordt gebruikt om de staatsschuld te verkleinen.

Het CPB raamt de huurverhogingen voor de komende jaren op gemiddeld 4,5 procent, lager dus dan de stijging met 5,5 procent de afgelopen jaren. Heerma heeft met de sociale verhuurders afgesproken dat zij tot het jaar 2000 zullen uitgaan van gemiddelde huurverhogingen van tussen de 3,5 en 7,5 procent. In tegenstelling tot vroeger heeft het Rijk straks belang bij lagere huurverhogingen. Vroeger betekenden hogere huren dat het ministerie minder subsidies voor de exploitatie hoefde te geven. Straks geldt dat hoe lager de huur is, hoe minder het departement met individuele huursubsidie hoeft uit te keren aan de laagstbetaalden.

Heerma heeft gisteren met het bestuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een akkoord gesloten over de toekomstige financiering van sociale woningbouw. Woningbouwcorporaties die hun bij het Rijk af te lossen leningen willen herfinancieren, kunnen dat met behulp van dit fonds doen. De bedoeling is ook dat het Waarborgfonds, dat grotendeels wordt beheerd door de koepelorganisaties van de woningcorporaties, de garanties van het Rijk en de gemeente overneemt op oude leningen die de corporaties op de kapitaalmarkt hebben afgesloten. Het bedrag dat hiermee is gemoeid kan oplopen tot 100 miljard.