Generaal Morillon commandant Franse interventiemacht

PARIJS, 1 APRIL. Generaal Philippe Morillon, voormalig commandant van de VN-vredesmacht in Bosnië, is benoemd tot bevelhebber van de Franse snelle interventiemacht, de zogeheten Force d'Action Rapide. Hij volgt in die functie generaal Bertrand de Lapresle op, die onlangs benoemd werd tot opperbevelhebber van de VN-troepenmacht in het hele voormalige Joegoslavië.

Morillon verwierf zich bij de moslims in Bosnië veel populariteit door gedurfde acties. Hij raakte evenwel in conflict met het secretariaat van de VN in New York en de Franse legerleiding door zijn boude en kritische uitspraken over het beleid, en door eigenmachtig optreden. Ook zijn publiciteitsbewuste optreden wekte ergernis; critici in Frankrijk noemden hem soms sarcastisch 'Philippe van Bosnië'. Hij werd binnen een jaar teruggeroepen en afgelost door de - inmiddels ook teruggeroepen - Belgische generaal Briquemont. (Reuter)