Foto

Foto: AMSTERDAM - Bij de loketten van de Amsterdamse vreemdelingenpolitie ontstond gisteren grote drukte door een gerucht dat vreemdelingen die zich voor 1 april zouden aanmelden tegen betaling van duizend gulden een verblijfsvergunning konden krijgen. In totaal dienden gisteren 865 mensen een aanvraag in voor een verblijfsvergunning, meer dan tien keer het normale aantal. (Foto NRC Handelsblad/Mauric Boyer)