Elkerliek ziekenhuis schorst gynaecoloog

HELMOND, 1 APRIL. De directie van het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond heeft een van haar gynaecologen geschorst. Dat heeft de directie vrijdag meegedeeld. De specialist is één van de vijf gynaecologen van de afdeling verloskunde waar al geruime tijd interne conflicten zijn.

De geschorste gynaecoloog is het niet eens met de afspraken die in zijn afwezigheid zijn gemaakt tussen zijn collega's en de directie. Die afspraken - waarover de directie geen nadere mededelingen wil doen - zijn gemaakt nadat bekend werd dat op de afdeling een organisatorische wanorde heerste door onderlinge ruzies. Twee, en mogelijk vier, baby's zijn als gevolg daarvan overleden, zo heeft onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant uitgewezen.

De specialist is per 30 maart op non-actief gesteld. De dag ervoor meldde de gynaecoloog zich echter ziek. Hij was met vakantie toen de affaire aan het licht kwam en het overleg tussen de ziekenhuisleiding en de andere vier gynaecologen plaatshad. Afgesproken is toen onder andere dat specialisten die zich niet konden vinden in de afspraken, hun werk zouden staken.

De directie vindt de schorsing een “logisch gevolg van de ingezette beleidslijn,” aldus de verklaring vrijdag. Zodra de gezondheidstoestand van de geschorste gynaecoloog het toelaat, hoopt de directie van het Elkerliek ziekenhuis een gesprek met hem te voeren om tot een oplossing te komen van het gerezen geschil. Hij is de tweede arts die het werk nu neerlegt. Eerder besloot een van de vier gynaecologen uit vrije wil weg te gaan.

Tegen twee van de vijf vrouwenartsen is door de inspectie bij het Medisch Tuchtcollege een klacht ingediend. Daarnaast heeft de politie een onderzoek ingesteld in opdracht van de officier van justitie. Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de dood van een tweeling in het Helmondse ziekenhuis in 1992. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal het openbaar ministerie beslissen over een eventuele strafrechtelijke vervolging van de gynaecologen.