CBA wenst geen Polen bij steken van asperges

ROTTERDAM, 1 APRIL. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) heeft gisteren afstand genomen van de toezegging van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) aan tuinders, dat zij eventueel Polen asperges mogen laten steken of aardbeien plukken.

De Vries had woensdag in een gesprek met het bestuur van de Limburgse land- en tuinbouwbond (LTTB) gezegd bereid te zijn onder strenge voorwaarden vrijstellingsvergunningen af te geven voor arbeiders uit landen buiten de Europese Unie. De tuinbouwers zouden dan wel eerst een uiterste inspanning moeten hebben gedaan om werkers te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het CBA houdt vast aan de beleidslijn dat in de eerste plaats Nederlandse werklozen aan werk op deze bedrijven moeten worden geholpen. De LLTB heeft inmiddels zijn ongenoegen geuit over de reactie van het CBA. Voorzitter ir. J. Koolen van de bond heeft laten weten de minister aan zijn toezegging te zullen houden.

De bond stelt dat het voor een tuinder zo goed als onmogelijk is seizoenarbeiders te werven. Zij stellen dat het probleem niet zit in de hoogte van de beloning, maar in de te hoge premie- en belastingdruk en de ingewikkelde regelgeving. Veel van die premies worden ingehouden voor een risico dat al via de kostwinner is verzekerd, stelt de bond. Daarnaast verdwijnen zaken als basisaftrek en huursubsidie, zodra er sprake is van een neveninkomen.

De tuinders menen dat er een regeling moet komen die recht doet aan het onderscheid tussen vaste arbeid, oogstarbeid en piekarbeid, waarbij de in ons omringende landen geldende regelingen als voorbeeld moeten dienen.