Brein

In 'De strijd om het brein' (CS 18-3) wijst Jaap van Heerden op een algemeen voorkomend verschijnsel: het redeneren op grond van een onware premisse.

En: “Logisch gezien is de onware premisse geen goede grond om de conclusie te aanvaarden”. Bijvoorbeeld: “Als alles een verhaaltje is kan men de faculteit der letteren wel sluiten.” Van Heerden laat aan het slot van zijn artikel blijken de premisse in deze redenering onjuist te vinden. De vraag is: wie zal zeggen of een premisse waar (of juist) is? Is veel 'waarheid' immers niet een gevolg van het Rosenthal-effect? Er blijft dus, logisch gezien, alle ruimte voor de redenering: “Als alles een verhaaltje is dient de faculteit der letteren te worden uitgebreid.”

    • Pim Leeuw