Beers ziet resultaten inzakken

Beers, verkoper van Scania-vrachtwagens, heeft zijn omzet en het resultaat voor belasting vorig jaar scherp zien dalen.

Het resultaat voor belasting bedroeg 15,4 miljoen tegen 27,4 miljoen gulden in 1992. De omzet daalde met 30 procent van 749 tot 520 miljoen gulden door de scherp gedaalde vraag naar zware bedrijfsauto's in Nederland. Dank zij de fors gestegen bijdrage van de lease- en financieringsactiviteiten daalde de netto winst met slechts 5,7 procent tot 21,4 miljoen gulden (1992: 22,7 miljoen). Het resultaat uit lease- en financieringsactiviteiten kwam uit op 17 miljoen tegen 6,7 miljoen het jaar ervoor. Voorgesteld wordt het dividend te houden op 7,50 gulden.