Beckett & Jacoba

In zijn artikel over Beckett & Jacoba (CS 18-3) vermeldt Kester Freriks dat er een verhaal de ronde doet als zou Samuel Beckett de stervende Jacoba van Velde nog hebben opgebeld. Anderen betwisten deze laatste groet, voegt hij er aan toe, 'maar waar of niet, van die afscheidsgroet, het blijft veelbetekenend'.

Welnu, ik kan hem uit de eerste hand verzekeren dat het verhaal niet uit de lucht gegrepen is. Tijdens de condoleantie raakte ik in gesprek met een jonge vrouw, behorend tot de vriendenkring die Jacoba in haar laatste maanden zo goed verzorgd heeft. Zij was het die mij spontaan vertelde dat Beckett vanuit Parijs Jacoba de middag voor haar overlijden nog gebeld had.

    • Samuel Beckett Stichting
    • Marius Buning