Aegon ziet omzet stijgen met 44 pct

DEN HAAG, 1 APRIL. De verzekeringsmaatschappij Aegon heeft de omzet in 1993 met bijna 7 miljard gulden (44,3 procent) zien stijgen naar 22,1 miljard gulden. Het netto resultaat bedroeg ruim 1004 miljoen gulden en oversteeg daarmee voor het eerst de grens van een miljard.

Dit heeft bestuursvoorzitter K. Storm gisteren bekend gemaakt. De omzetstijging was voor het grootste deel te danken aan de overname van de levenportefeuille van de Schotse onderlinge maatschappij Scottish Equitable Life (SE) en de acquisitie van de porteuille van het Amerikaanse Amex. De overname vorig jaar van de levenportefeuille van de Mutual Life Insurance Company of New York (Mony) is nog niet in de omzetcijfers ondergebracht. Zonder overnames zou de omzet met 12,5 procent zijn toegenomen.

Het operationele resultaat van Aegon - zonder waardeveranderingen van beleggingen - voor belastingen steeg met 10,3 procent tot ruim 865 miljoen gulden. Die stijging was geheel te danken aan de activiteiten in de Verenigde Staten, die 510 miljoen gulden aan operationeel resultaat binnenbrachten, 23 procent meer dan in 1992. In Nederland stagneerde het resultaat op 628 miljoen gulden, omdat voorzieningen van twee in de VS gestaakte activiteiten ten laste van het Nederlandse resultaat werden gebracht. De afwikkeling van de herverzekeringsdochter Corpa Re, waarvan de activiteiten al in 1987 zijn gestaakt, was een van de oorzaken. Een substantiële afboeking moest worden gedaan op de Realty Credit Corporation, een activiteit van Aegon's dochter Friesch Groningse Hypotheekbank. Voorzitter Storm wilde niet kwijt hoeveel daar op is afgeboekt, maar uit de cijfers valt op te maken dat de schade in ieder geval 70 miljoen gulden moet hebben bedragen. De activiteiten in overig Europa bleven negatief, omdat de resultaten van Scottish Equitable werden verrekend met de overnameprijs en pas dit jaar aan de winst bijdragen.

De levensverzekeringsdivisie van Aegon leverde een operationele winst op van 934 miljoen gulden, 22,4 procent meer dan in 1992. De schaderesultaten, die in 1993 verbeterden van een verlies van 12 miljoen gulden tot 1 miljoen gulden negatief, hoopt Aegon onder meer te kunnen verbeteren door net als Nationale-Nederlanden dit jaar de autoverzekeringspremies te verhogen. Met hoeveel wilde Storm niet prijsgeven.

Aegon verkocht vorig jaar activiteiten in België, Griekenland en deed in de VS de ziektekostenverzekeraar Oakbrook van de hand, vanwege de onzekere vooruitzichten die de hervormingsplannen van de Amerikaanse zorgverzekering door president Clinton bieden. Leven-activiteiten maken door de aan- en verkopen van bedrijven in 1993 nu driekwart van de omzet van Aegon uit, tegen nog geen twee derde in het jaar daarvoor.