Weerstand België tegen HSL groeit

BRUSSEL, 31 MAART. Vlaanderen loopt zich warm voor de strijd tegen de aanleg van een spoorlijn voor de hoge-snelheidstrein langs de E-19 van Antwerpen naar Nederland. De burgemeesters van vijf gemeenten langs de snelweg wijzen de aanleg van de hoge snelheidslijn over hun grondgebied faliekant van de hand.

De aanleg van de nieuwe spoorlijn naar Nederland is onderwerp van een steeds heftiger wordend dispuut tussen Nederland en België. Vooral in Vlaanderen bestaat grote weerstand tegen het Nederlandse voorkeurstraject langs de E-19, onder andere wegens aantasting van de woon- en leefomgeving. Gisteravond waren op het BRT-journaal beelden te zien van bossen, woningen, landbouwgronden en boerderijen die door het traject (“ter breedte van een voetbalveld”) doorsneden zouden worden.

De Belgische spoorwegen, de Belgische en de Vlaamse regering geven er de voorkeur aan om de bestaande lijn via Essen te moderniseren of om de HSL-trein in de toekomst via een route door het Antwerpse havengebied naar Nederland te laten rijden. Vlak over de grens zou die lijn dan moeten aansluiten op de bestaande spoorlijn van Antwerpen naar Nederland.

Nederland heeft al te kennen gegeven dat het financieel wil bijdragen in de (Belgische) meerkosten voor het traject via de E-19. Maar de Belgen zijn niet onder de indruk van het bedrag dat de Nederlandse op tafel zou willen leggen. Directeur E. Schouppe van de Belgische spoorwegen zei onlangs dat België een tegemoetkoming wil van omgerekend 1,5 miljard gulden, tweemaal zo veel als waar Den Haag aan denkt.

Voor de burgemeesters van Wuustwezel, Hoogstraten, Schoten, Brasschaat en Brecht gaat het evenwel niet om het geld. “Zelfs indien Nederland of de Europese Unie de kosten wil dragen, blijven wij mordicus tegen een HSL-traject langs de E-19”, aldus burgemeester Jos Ansoms van Wuustwezel.

Voor de vijf burgemeesters is het wel duidelijk waarom Nederland kiest voor de route langs de snelweg. Dat is namelijk het traject dat voor het grootste gedeelte over Vlaams grondgebied gaat. “Het traject van de E-19 is vier maal langer, vier maal duurder en dus vier maal nadeliger voor Vlaanderen”, aldus Ansoms die zei dat hij en zijn collega's niet zullen buigen voor de Hollandse koopmansgeest.

    • Wim Brummelman