Vogelaquarellen naar Leeuwarden

LEEUWARDEN, 30 MAART. Het Fries Natuur Museum in Leeuwarden kreeg recentelijk ongeveer 120 vogelaquarellen in bruikleen van Rein Stuurman (1900-1984).

Stuurman, die les kreeg van de politieke tekenaar Albert Hahn, is vooral bekend geworden door zijn illustraties in de eerste Nederlandse vogelgids Zien is kennen (1937) en de tekeningen in de Bolke de Beer boeken. Stuurman maakte in de jaren.