Vertrouwen in maatregelen Elkerliek Ziekenhuis

ROTTERDAM, 31 MAART. De verloskundigen en de huisartsen in Helmond en omstreken hebben hun vertrouwen uitgesproken in de maatregelen die het Elkerliek Ziekenhuis heeft genomen om de kwaliteit van de maatschap gynaecologie en verloskunde veilig te stellen.

De verloskundigen hebben gisteren een overeenkomst getekend met de medische staf en met een van de betrokken vrouwenartsen waarin staat dat alle gynaecologen voortaan dezelfde medische beleidslijn zullen volgen. Tot voor kort werkten de vroedvrouwen alleen nog met twee andere gynaecologen uit het ziekenhuis. “Er zijn zodanige werkafspraken gemaakt dat we ermee uit de voeten kunnen”, aldus de voorzitter van verloskundige kring Helmond en omstreken, mevrouw M. van Deursen.

De Regionale Vereniging van Huisartsen in Helmond is eveneens van oordeel dat de genomen maatregelen voldoende zijn om althans op korte termijn de kwaliteit van de patiëntenzorg te waarborgen. De huisartsen vrezen echter dat op langere termijn de afgesproken “constructieve attitude” van de gynaecologen niet voldoende zal zijn. “Het zijn nog steeds dezelfde mensen binnen de maatschap die eerder met elkaar overhoop lagen”, aldus de secretaris van de vereniging, W. van Herpen. De huisartsen zullen binnenkort de directie van het ziekenhuis voorstellen om meer te worden betrokken bij het medisch handelen van de gynaecologen. Het gaat met name om een serieuze afhandeling van klachten van patiënten die wij vertegenwoordigen, aldus Van Herpen.

Het Elkerliek Ziekenhuis is in opspraak geraakt door een rapport van de inspectie voor de volksgezondheid in Noord-Brabant dat stelt dat zeker twee en wellicht vier baby's als gevolg van interne conflicten binnen de maatschap tijdens of vlak na hun geboorte zijn overleden. Volgens de gynaecologen is het verband tussen de dood van de baby's en hun gebrek aan samenwerking niet bewezen. Tegen twee van de vijf vrouwenartsen is door de inspectie bij het Medisch Tuchtcollege een klacht ingediend. Daarnaast stelt de politie in opdracht van de officier van justitie een onderzoek in. Afhankelijk daarvan bekijkt het openbaar ministerie of de artsen strafrechtelijk moeten worden vervolgd.