Topman van Sociaal Fonds Bouwnijverheid naar ABP

ROTTERDAM, 31 MAART. De 48-jarige drs. J.W.E. Neervens, nu nog algemeen directeur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, wordt per 1 september voorzitter van de directie van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Neervens, die de dagelijkse leiding krijgt, volgt hiermee de vorig jaar vertrokken dr. J. Goslings op.

De benoeming van Neervens is het sluitstuk van de vernieuwing van de topstructuur bij het ABP, dat op dit moment wordt gereorganiseerd met het oog op de verzelfstandiging in 1996. Begin deze maand werd drs. J. Kleiterp (60) benoemd tot voorzitter van het bestuur van het ABP, waar hij een dag per week werkt. Vorig jaar deed zich in de top van het ABP een crisis voor die leidde tot het aftreden van directievoorzitter Snijders en en hoofddirecteur Goslings.

Het ABP in Heerlen beheert en belegt de pensoenpremies van alle ambtenaren en keert de pensioenen uit en is het op een na grootste pensioenfonds ter wereld van Nederland, met een belegd vermogen van 171 miljard gulden. Neervens is afkomstig van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, waar hij na het afronden van zijn studie sociologie heeft gewerkt.