Tietmeyer tevreden met koers van dollar

PAG.21 VRAAGGESPREK TIETMEYER

FRANKFURT, 31 MAART. De turbulenties op de internationale financiële markten zijn een overreactie, ingegeven door vrees voor inflatie in de Verenigde Staten. Dit zegt Hans Tietmeyer, president van de Duitse Bundesbank, in een gesprek met NRC Handelsblad.

“De wispelturigheid van de markten kan leiden tot een afwachtende houding. Zolang onduidelijk is welke kant de rente op de kapitaalmarkten opgaat, hebben beleggers een voorkeur voor liquiditeiten”, aldus Tietmeyer. Hij beklemtoont dat de oorsprong van de recente rentestijgingen niet in Duitsland, maar in de Verenigde Staten is gelegen en stelt vast dat die stijgingen het monetaire beleid van de Bundesbank doorkruisen. Het belemmert verdere rentedaling in Duitsland.

De recente Duitse CAO-afspraken hebben een gunstig effect op de inflatie, maar de Bundesbank is nog niet tevreden met het huidige Duitse inflatiepercentage van 3,3. “Ons doel is een inflatie onder de twee procent.”

Een hervatting van de daling van de Duitse kapitaalmarktrente sluit Tietmeyer niet uit, maar hij maakt duidelijk dat de ruimte hiervoor beperkt is. Over de koers van de D-mark ten opzichte van de dollar zegt Tietmeyer dat geen sprake is van sterke overwaardering of onderwaardering. “Ik maak me geen zorgen over de huidige koersen, daarbij kijken we niet op een paar pfennig.”

    • Roel Janssen