Tekort aan ruimte voor bedrijven dreigt in toekomst

DEN HAAG, 31 MAART. In Nederland is voor de komende tien jaar te weinig ruimte gereserveerd voor bedrijven. Dit staat in een studierapport dat vanmiddag door staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) is gepresenteerd. “Zonder nadere actie staan vele tienduizenden banen op het spel”, aldus Van Rooy.

De studie heeft vraag en aanbod in 33 economische concentraties in kaart gebracht. In deze verstedelijkte gebieden is de vraag naar bedrijfsterreinen het grootst. De conclusie is dat tot 2005 in een derde van deze concentraties de vraag groter zal zijn dan het aanbod. Zonder aanvullende maatregelen zal er een tekort zijn van 1600 hectare, zowel aan terreinen voor zware industrie, hoogwaardige bedrijvenparken als distributieparken.

Uitgangspunt bij de studie was een economische groei van ruim 2,5 procent per jaar en een toeneming van de werkgelegenheid met 65.000 personen. Dat betekent voor bedrijven een jaarlijkse behoefte van 700 hectare. Volgens het rapport moet daarvan ruim 40 procent in de Randstad komen, 40 procent in de zuidelijke provincies en bijna 20 procent in de noordelijke provincies, inclusief Overijssel.

Zware industrie vestigt zich vooral in het Zuiden en het Oosten, terwijl de vraag naar distributieparken zich concentreert in de Randstad en Noord-Brabant. De behoefte aan hoogwaardige bedrijventerreinen is vooral groot rondom Eindhoven en Amsterdam.

In de studie wordt vastgesteld dat voor het toekomstige aanbod aan bedrijventerreinen nu circa 40 procent beschikbaar is en dat er voor 20 procent 'harde' plannen bestaan. Bij dat aanbod wordt, aldus het rapport, weinig rekening gehouden met specifieke vestigingswensen van bedrijven. Alleen de regio's Amsterdam en Rotterdam bieden in de periode tot 2005 voldoende types bedrijfsterreinen aan.

Ondanks de huidige leegstand in kantoren blijft volgens de studie de vraag daarnaar op langere termijn “aanzienlijk”. Het gevaar van de huidige leegstand is dat de kantoorpanden een andere bestemming krijgen en het aanbod dan snel zal afnemen. Overigens stelt het rapport vast dat een deel van de leegstand blijvend zal zijn, omdat het om kantoorpanden gaat die straks niet meer aan de eisen van de tijd voldoen.

In de studie wordt verder de extra behoefte aan ruimte voor de toeristische sector op 7500 hectare geschat, 30 procent meer dan het huidige oppervlak van 25.000 hectare. Staatssecretaris Van Rooy heeft de resultaten van de studie vanmiddag aangeboden aan de gemeenten en de provincies, omdat zij voor een goed deel bepalen hoeveel en welke ruimte aan bedrijven wordt geboden.