Robeco: koersen aandelen herstellen zich dit jaar nog

ROTTERDAM, 31 MAART. Terwijl de koersen van aandelen en obligaties wereldwijd duikelen blijven de beleggers van Robeco optimistisch over de resultaten die 1994 kan brengen. De beleggingsgroep, die met het beheer over 66 miljard gulden een van de grootste fondsen ter wereld is, blijft heilig geloven in aandelenbeleggingen.

De leiding van Robeco laat zich niet uit het veld slaan door de tegenslag, die beleggers op dit moment vrijwel overal ondervinden op de sterk dalende aandelenbeurzen. Topstrateeg J. van Duijn wilde gisteren bij de presentatie van de cijfers over 1993 geen prognose afgeven voor de aandelenkoersen aan het eind van het jaar, maar maakte wel duidelijk dat wat hem betreft de huidige koersdalingen op het Damrak en elders een typische mid cycle-correctie aangeven: een daling die niet het resultaat is van een verwachte conjunctuuromslag, maar eerder psychologisch is van aard.

Robeco-voorzitter P. Korteweg stelde zich op het standpunt dat de aandelenbeurzen zich middenin een overgangsfase bevinden. De koersen werden opgedreven door de lagere rentestanden, waardoor aandelen aantrekkelijker worden. Nu dat effect wegebt, zullen verbeterende bedrijfsresultaten van de genoteerde ondernemingen de fakkel over moeten nemen, en zo moeten bewijzen dat het hoge koersniveau inderdaad gerechtvaardigd is.

Internationale beleggers verschillen daarover aanzienlijk van mening. Terwijl de topstrateeg van de Amerikaanse effectenbank Morgan Stanley, David Roche, nog vorige week zei dat hij nog liever een misdaad zou begaan dan te stappen in Europese conjunctuurgevoelige ondernemingen, typeerde Van Duijn juist deze bedrijven als de grote kanshebbers.

Dat was niet het enige rooskleurige geluid. Ook de onlangs steil opgelopen kapitaalmarktrente, die aan het begin van het jaar nog 5,5 procent bedroeg en nu tegen de 6,5 procent, gaat volgens Robeco weer fors naar beneden. Korteweg noemde gisteren 5,25 procent voor het einde van het jaar - een prognose die vrijwel alle banken inmiddels hebben verlaten en die zakelijk partner Rabo ongeloofwaardig in de oren moet klinken. Rabo voorzag al aan het einde van het vorige jaar dat de lange rente in Nederland bij het sluiten van 1994 dicht bij de 6 procent zal liggen.

Robeco's prognoses zijn overigens niet alleen gestoeld op macro-economische verwachtingen. Uit de uitlatingen van de Rotterdamse beleggers valt op te maken dat zij ook een aanzienlijk markt-effect verwachten. De achterliggende reden is dat Robeco denkt dat nog veel meer beleggersgeld zich in de richting van de aandelenmarkten zal begeven dan nu het geval is. Van de 570 miljard gulden die Nederlandse particulieren aan vermogen hadden in 1982, was maar 3,3 procent belegd in beleggingsfondsen. Van de 1.345 miljard gulden aan vermogen in 1993 stond al 7,4 procent (ruim 100 miljard gulden) bij beleggingsfondsen uit. En nog hebben volgens Van Duijn de particulieren de weg naar de aandelen nog niet echt gevonden.

Door de lagere rentevergoeding op spaargeld en deposito's, en de wetenschap dat op de obligatiemarkt de spectaculaire koersstijgingen achter de rug zijn, hebben zij in de Robeco-gedachtenlijn maar één alternatief: overstappen op aandelen. Iris, de research-dochter van Robeco en Rabo, liet vorig jaar al doorschemeren dat verminderde aandacht van Amerikaanse beleggers voor Europa, die een koersdrukkende effect op aandelen kan hebben, kan worden gecompenseerd door meer Europees geld op de eigen markt.

De nieuwe beleggers die Robeco aantrekt hebben overigens een ander karakter dan voorheen. De oude generatie, die met de woorden van Korteweg “eenmaal in de vier jaar in de krant keek om te zien hoe hun vermogen zich ontwikkelde”, maakt steeds meer plaats voor een jongere, actievere groep. De moderne belegger wil volgens Van Duijn zelf “meer aan het stuur zitten”. Dat verklaart waarom Robeco steeds meer gespecialiseerde fondsen opzet, en bestaande regionale fondsen verder regionaal opsplitst. Daartussen kunnen de beleggers naar believen kunnen wisselen. Die strategie lijkt te werken. Het nieuwe fonds Hollands Bezit, dat zich alleen richt op het Damrak, heeft in ruim een week 180 miljoen gulden aan inschrijvingen binnen.

    • Maarten Schinkel