PvdA voorziet een smerige campagne

Normaliter reageert de PvdA-top met enig schouderophalen als het grootste ochtendblad van Nederland weer eens opent met een vreselijke socialistenstreek. Gistermorgen was dat anders. “Kok wil bevriezing AOW in '95”, kopte de Telegraaf gisteren naar aanleiding van de beraadslagingen in het kabinet over de begroting voor 1995.

Sinds het CDA werd geteisterd door de furie van de ouderenbonden, hebben dergelijke berichten dezelfde uitwerking op campagnestrategen als massale troepenverplaatsingen van het Warschau-pact hadden op NAVO-generaals. Het ministerie van Financiën, waar tegenwoordig PvdA-voorlichter Dig Istha huist om vice-premier Kok aan de man te brengen, verkeerde gistermorgen meteen in de hoogste staat van paraatheid. “De Telegraaf meldt vanmorgen volstrekt ten onrechte dat minister Kok aan de Ministerraad zou hebben voorgesteld in 1995 het wettelijke minimumloon en de sociale uitkeringen, waaronder de AOW, te bevriezen”, luidde de eerste zin van een fax van het departement die in allerijl naar kranteredacties werd gestuurd.

In de brief wordt erop gewezen dat het kabinet nog over de uitkeringen moet beslissen. Jaarlijks wordt immers besloten over de koppeling van de lonen aan de uitkeringen, zoals de wet gebiedt. Inderdaad is het zo dat het kabinet uitgaat van een 'nullijn' voor lonen en uitkeringen, aldus de brief, maar dan nog zou dat een verhoging van 0,5 procent van uitkeringen inhouden. “Minister Kok moet er dus op wijzen dat de publikatie in de Telegraaf van hedenmorgen niet op feiten is gebaseerd.”

En de Telegraaf? Die kopte vandaag: 'Kok vindt stijging van de AOW nu wel mogelijk.' Het bericht verscheen opnieuw op de voorpagina, maar minder prominent dan de suggestie van een dag eerder.

In de top van de PvdA bestaat het ernstige vermoeden dat de berichtgeving in de Telegraaf sterk is ge initieerd door CDA-mediastrateeg Frits Wester wiens baas Brinkman recent in de problemen kwam door publiciteit over de AOW-plannen van zijn partij. Binnenskamers houden PvdA'ers er al rekening mee dat het CDA, in paniek door de desastreuze opiniepeilingen, begonnen is met een 'smerige campagne'.(KV)

    • Kees Versteegh