Ouderenpartij (2)

Karel Reestman heeft helemaal gelijk. Het zou inderdaad zo moeten zijn dat senioren als mondige en bekwame medeburgers een zetel konden bezetten in de verschillende bestuurscollges.

Echter, dit is helaas niet zo. Mensen die de zestig gepasseerd zijn, horen - naar de inzichten van jongere generaties - vanwege hun leeftijd niet meer op verkiesbare plaatsen te staan. Vandaar een ultieme poging van een aantal geestelijke en lichamelijke vitale senioren om toch een partij te vormen die de belangen van deze groep Nederlanders in de verschillende bestuurscolleges van ons land wil gaan behartigen. De Politieke Unie 55+ komt op voor de rechten van de gepensioneerden, waarbij uiteraard ook het AOW-pensioen gerekend dient te worden. Overigens is de Unie 55+ een partij met een volledig verkiezingsprogramma, dat ook andere groepen van de Nederlandse bevolking zal aanspreken.

    • Voorlichter Politieke Unie 55+
    • P. Boerdam