Lange weg

Het valt best te begrijpen, dat A. Pais mijn geschiedenis van de Delftse universiteit ('De lange weg naar de Technische Universiteit Delft') onevenwichtig en teleurstellend vond, toen hij daarin zijn ambtsvoorgangers c.q. opvolgers (alfabetisch:)

De Brauw 4 maal, Deetman 8 maal, Diepenhorst 2 maal, Rutten 5 maal, Van Veen 6 maal en Veringa zelfs 12 maal genoemd zag - vier van hen zelfs met portret - en zichzelf slechts eenmaal en zonder portret. Alleen al het Register was voldoende om dat vast te stellen. Dat gedaan hebbend, mogelijk zelfs al bij voorbaat, smaakte het hele boek hem niet meer en nam hij er alleen nog maar met lange tanden hier en daar een hapje van.

Dat spijt mij natuurlijk voor hem. Ik kon het niet helpen dat hij nu eenmaal minder rol in de geschiedenis van de TUD gespeeld heeft dan anderen. Behalve in de zgn. 'diplomarel' met de Afdeling Bouwkunde, die in 1981 even hoog opliep maar met een sisser afliep (blz. 436), trad Pais als minister verder niet zo nadrukkelijk in Delftse aangelegenheden op.

    • H. Baudet