Kunsthal wil entree en auditorium verbouwen onze kunstredactie

ROTTERDAM, 31 MAART. De Kunsthal in Rotterdam, naar ontwerp van architect Rem Koolhaas, zal enkele ingrijpende verbouwingen ondergaan. Het auditorium bij de ingang zal voor het binnenkomend publiek worden afgesloten, de hoofdingang wordt verplaatst, de routing van het gebouw ondergaat daardoor wijzigingen en de rastervloeren zullen waarschijnlijk met een lichtdoorlatende kunststof worden opgevuld. Bovendien moet een nieuwe lift de invalide bezoekers van de Kunsthal in staat stellen zich op eigen gelegenheid naar de bovenliggende etages te verplaatsen. Verder wil men het restaurant, gedeeltelijk onder straatniveau, veraangenamen. Met de veranderingen, uit te voeren in samenspraak met architect Rem Koolhaas, zijn, volgens directeur Wim van Krimpen enkele tonnen gemoeid, die de Kunsthal uit eigen budget op tafel kan leggen.

Bij de opening in oktober 1992 is al kritiek geuit op de moeizame toegankelijkheid van het gebouw. De ingang ligt nu verscholen halverwege een inwendige hellingsbaan, een handicap voor oudere mensen en invaliden. Eenmaal binnen het gebouw kan men alleen via het auditorium toegang krijgen tot de tentoonstellingen, zodat deze ruimte overdag niet te exploiteren is. Het aantal aanvragen om het auditorium voor congressen, symposia en andere doeleinden te gebruiken is echter groot, aldus Kunsthal-directeur Wim van Krimpen. Isolatie van deze ruimte zal extra inkomsten voor de Kunsthal inhouden.

Ideeën over de nieuwe ingang van de Kunsthal lopen nog uiteen. Overwogen wordt deze te verschuiven naar de zijde van het Museumpark of voorzieningen te treffen zodat men langs het restaurant naar binnen kan.

De Kunsthal heeft in totaal 36 miljoen gulden gekost. Deze maand werd duidelijk dat het budget met zeven miljoen is overschreden.