Koffieproducerende landen sluiten pact

LONDEN, 31 MAART. Koffieproducerende en -consumerende landen verenigd in de ICO hebben gisteren een vijfjarige prijs-overeenkomst gesloten die in oktober in werking treedt.

De overeenkomst is uitsluitend administratief en geeft geen enkele macht om in de markt te interveniëren. Het akkoord houdt de mogelijkheid open om een pact te sluiten om de prijzen te stabiliseren. Hiervoor zou onder de 56 leden een tweederde meerderheid zijn vereist. De koffieprijzen zijn hoger dan in de vijf voorgaande jaren het geval is geweest. Dit wordt veroorzaakt door de slechte oogst in Latijns-Amerika en een plan van de koffieproducenten om export te verminderen. (Reuter)