Heidemij eist 2 mln van EU

DEN HAAG, 31 MAART. Het ingenieursbureau Heidemij heeft een proces aangespannen tegen het Europees Parlement wegens het “vervroegd en eenzijdig” verbreken van een contract. De onderneming eist via het Hof van Justitie te Luxemburg een schadevergoeding van circa twee miljoen gulden.

Het Europarlement gaf de Heidemij enkele jaren geleden de opdracht om toe te zien op de bouw van het nieuwe Europese Parlementsgebouw in Brussel, die werd uitgevoerd door een Belgische projectontwikkelaar. Het gebouw zal tevens als congrescentrum dienst doen en door het Europees Parlement worden gehuurd. Heidemij zegt in de loop van de bouw op technische tekortkomingen te hebben gewezen waardoor de opdrachtgever bijna driehonderd miljoen gulden zou hebben bespaard.

Niet bekend

Eind vorig jaar ontstond er in het Europees Parlement verzet tegen ambtenaren die de contracten hadden gesloten. Volgens de Britse Labour-afgevaardigde J. Tomlinson, die lid is van de begrotingscontrolecommissie, is er geknoeid. In een recent onderzoeksrapport zegt Tomlinson dat hoge ambtenaren “informatie achterhielden, financiële voorschriften overtraden en eigenmachtig besluiten namen”. De verantwoordelijke directeur gebouwen te Brussel van het Europees Parlement, de Nederlander D. Toornstra, is inmiddels voor vier maanden met verlof naar de Veneigde Staten gestuurd. Toornstra was kabinetschef van P. Dankert toen deze van 1982 tot 1984 voorzitter was van het Europarlement. Hij werd daarna medewerker van de Socialistische Fractie en directeur gebouwen.