Grondwet van nieuwe federatie Bosnië aanvaard

SARAJEVO, 31 MAART. Terwijl in Sarajevo het Bosnische parlement gisteren zijn goedkeuring hechtte aan de grondwet van de federatie van moslims en Bosnische Kroaten is op diverse plaatsen in Bosnië fel gevochten tussen moslims en Bosnische Serviërs.

In de Veiligheidsraad van de VN blokkeerden gisteren de VS een uitbreiding van de VN-vredesmacht UNPROFOR.

Het Bosnische parlement nam unaniem de grondwet van de federatie aan. Van de 123 aanwezige parlementariërs stemden er 112 voor. Niemand stemde tegen en niemand gaf aan zich van stemming te willen onthouden - al namen negen leden van het parlement niet aan de stemming deel. De grondwet voorziet in de opdeling van Bosnië in kantons waarvan de grenzen nog moeten worden vastgesteld en die vergaande bevoegdheden krijgen. Ze wordt van kracht op het grondgebied dat de Bosnische Kroaten en moslims beheersen, maar ze laat de mogelijkheid open dat de Bosnische Serviërs zich bij de federatie aansluiten. President Izetbegovic deed gisteren in het parlement opnieuw een beroep op de Serviërs dat te doen.

De Veiligheidsraad is vannacht niet, zoals tevoren aangenomen, tot een stemming gekomen over een voorstel, de troepenmacht van de VN in ex-Joegoslavië, UNPROFOR, met 8.500 man uit te breiden. Enkele uren voordat zou worden gestemd maakten Amerikaanse vertegenwoordigers in de raad bezwaar. Ze meldden nog dertig dagen nodig te hebben om tot een beslissing over de uitbreiding van de VN-vredesmacht te komen. Volgens de Franse voorzitter van de Veiligheidsraad voerden de Amerikanen “financiële problemen met het Congres” aan als motief voor het uitstel.

Het uitstel kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de VN-vredesmacht zelf, die dringend om de versterking verlegen zit, maar ook omdat de Veiligheidsraad niet in staat is het mandaat van UNPROFOR in ex-Joegoslavië te verlengen. Dit mandaat loopt morgen af. Bovendien wilde de raad de patrouillering van NAVO-vliegtuigen in het Bosnische luchtruim uitbreiden met een mandaat dat voorziet in patrouillering in het Kroatische luchtruim. Ook hierover is geen besluit genomen.

Op een aantal plaatsen in Bosnië raakten gisteren de moslims en de Bosnische Serviërs slaags. In Gorazde, de moslim-enclave in het oosten van Bosnië, was opnieuw sprake van Servische artilleriebeschietingen. Volgens radio-Sarajevo vielen daarbij vijftien doden - onder wie een tienjarig meisje - en veertig gewonden. Volgens de Serviërs werden bij gevechten rond de enclave een Servische soldaat gedood en vier anderen gewond.

In Bihac, de moslim-enclave in het noordwesten, werd gevochten tussen moslim-troepen die het bewind in Sarajevo trouw zijn enerzijds en eenheden van moslim-rebel Fikret Abdic en de Bosnische Serviërs anderzijds. De Serviërs maakten melding van de dood van een van hun soldaten, radio-Sarajevo liet weten dat twee soldaten van het regeringsleger sneuvelden. Volgens de Bosnische Serviërs werd gisteren verder gevochten bij Maglaj, bij Tesanj en bij Donji Vakuf; daar zouden moslims een offensief tegen de Serviërs hebben ingezet. (Reuter, AP, AFP)