Golfers en wandelaars

Het artikel 'Bos moet wijken voor extra holes en glooiende greens' (NRC Handelsblad, 21 maart) begint met de opmerking dat er in een straal van tien kilometer rond de gemeente De Bilt reeds zes golfbanen zijn.

Die observatie is volstrekt onjuist, want wij kunnen er met de beste wil van de wereld slechts twee vinden, De Pan en de Hilversumsche. De gemeente verlangde van onze golfvereniging een oplossing voor het sterk verwaarloosde gebied 'De Biltse Duinen', dat aan een bestaande oefenaccommodatie grenst. Wij moesten ervoor zorgen dat dat particuliere terrein in de toekomst beheerd en onderhouden zou worden als een voor het publiek toegankelijk wandelgebied. Aan die opdracht hebben wij voldaan. Bovendien heeft de vereniging aangeboden op haar kosten een stuk aangrenzend natuurgebied van 9 hectare bij genoemd gebied te voegen en dat te onderhouden, zodat er een openbaar wandelgebied voor de gemeenschap beschikbaar komt van 34 hectare. Uiteraard kan niet worden ontkend dat voor ons plan ongeveer 6 hectare bos zal worden geveld. Daar staat dan wel tegenover, dat een deel van de holes zal worden aangelegd op een 4 hectare groot weidegebied en de rest in een gebied, dat voornamelijk bestaat uit produktiebos met weinig landschappelijke waarde. Voorts moge ik erop wijzen, dat de gevelde bomen zullen worden vervangen op door de overheid te bepalen plaatsen.

    • C.Q. van Daalen