Fraude rond CDA'ers in gemeenteraad van Eibergen

EIBERGEN, 31 MAART. De gemeenteraad van Eibergen heeft de Rijksrecherche gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke fraude met enkele zogeheten afstandsverklaringen voor kandidaat-raadsleden.

Twee kandidaat-raadsleden voor het CDA zeggen dat zij formulieren waarop staat dat zij afstand doen van een raadszetel, nooit zelf hebben ingevuld. Een onderzoekscommissie uit de gemeenteraad heeft geprobeerd de kwestie zelf tot klaarheid te brengen, maar slaagde er niet in een sluitende verklaring voor de formulieren te vinden. Volgens burgemeester J.J. ter Laak van Eibergen, die ook een rol in de affaire speelt, moet de oorsprong van de kwestie gezocht worden in partijpolitieke twisten. “Ik moet op mijn woorden passen, maar hier proberen sommige mensen anderen terug te pakken.”

De zaak dateert uit 1992. Een CDA-wethouder trad toen vanwege een twist binnen de partij terug. Enkele partijleden die hem steunden en gezien hun plaats op de lijst recht hadden op de vrijgevallen raadszetel, kondigden in de plaatselijke pers aan daar uit solidariteit ook van af te zien. Voor het afzien van het recht op een raadszetel bestaan speciale formulieren. Men kan daarin eenmalig afzien van het recht op opvolging of aangeven dat men zich terugtrekt.

Die formulieren werden de kandidaatsraadsleden voorgelegd. Twee van de vier kandidaten tekenden zonder meer, twee anderen lieten weten zich over de kwestie te beraden. Volgens burgemeester Ter Laak was dat pure obstructie. “Ze hadden in de krant aangekondigd de wettelijke termijn van 28 dagen te gebruiken. Ik ben toen naar ze toe gegaan om ze erop te wijzen dat de procedure daarvoor niet bedoeld is.” Uiteindelijk tekenden ze de verklaring.

Begin dit jaar bleek bij een nieuwe opvolgingskwestie dat op het formulier dat de kandidaten ondertekend hadden, stond dat zij van elk recht op opvolging afzagen. Ze zeggen dat daarvoor nooit de benodigde kruisjes te hebben gezet. Burgemeester Ter Laak denkt dat een van de ambtenaren dat 'te goeder trouw' gedaan heeft. “De kandidaten hadden alleen de formulieren ondertekend. Dan zijn die niets waard. De man zal daarom in tijdnood zelf de kruisjes gezet hebben.”