Daling aantal vacatures tot staan gebracht op 32.000

DEN HAAG, 31 MAART. Het aantal vacatures is zich aan het stabiliseren op 32.000. Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend heeft gemaakt blijkt dat de daling, die jaren heeft geduurd, tot staan is gebracht.

In maart 1990 waren er nog 134.000 vacatures bij de particuliere bedrijven. Sindsdien is dit aantal gaan dalen, om in september 1993 op een dieptepunt van 33.000 uit te komen. Dat was het laagste aantal sinds 1984. Maar in het laatste kwartaal van vorig jaar is het niveau niet verder gezakt. Toch is volgens het CBS een herstel van de arbeidsmarkt nog niet snel te verwachten. Het baseert dit op de vacaturestroom. De aantallen vacatures die in het vierde kwartaal van 1993 ontstonden en werden vervuld, lagen opnieuw aanzienlijk lager dan in de kwartalen daarvoor.

In de industrie was het aantal vacatures eind vorig jaar iets hoger dan in het kwartaal daarvoor. In andere bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid en de handel, deed zich daarentegen nog wel een daling voor. In de bouw is de situatie ook in januari verslechterd, zo blijkt uit andere CBS-cijfers. De produktie was 4,7 procent lager dan een jaar geleden. Voor een deel is dat overigens veroorzaakt doordat er in de eerste week van januari dit jaar in de bouw niet is gewerkt als gevolg van de zogenoemde wintersluiting.