Balladurs plan voor minimumjeugdloon is nu van de baan

PARIJS, 31 MAART. De Franse minister-president Balladur heeft het omstreden plan voor een minimumjeugdloon-met-stagebegeleiding nu helemaal ingetrokken nadat kleine aanpassingen onvoldoende bleken. Studenten en scholieren zijn er in het hele land een maand tegen te hoop gelopen. Ondanks hun overwinning bleven zij vastbesloten vanmiddag een grote demonstratie in Parijs te houden.

Politiek Parijs heeft gematigd gereageerd op de aankondiging. In de centrum-rechtse coalitiepartijen was al veel kritiek op de manier waarop de regering zich in de nesten had gewerkt. Men vreest dat deze terugtocht andere groepen in de nabije toekomst zal aanmoedigen ook op straat hun gelijk te halen. Oppositieleider Rocard noemde de stap “goed, maar laat”.

Maandag nog kondigde de Franse regering aan dat het plan een week zou worden opgeschort. De directeur van het Nationaal Arbeidsbureau, Michel Bon, een vertrouweling van Balladur, werd toen de taak gegeven in goed overleg met betrokkenen een alternatief uit te werken. Dat heeft hij uiteindelijk binnen drie dagen gedaan.

Doel was steeds de extreem hoge jeugdwerkloosheid te bestrijden. Die loopt in Frankrijk tegen de 25 procent. Volgens het nieuwe plan wordt indienstneming van jongeren nu aangemoedigd door een premie aan de werkgever. Wie een jongere voor ten minste anderhalf jaar aan zijn eerste baan helpt, krijgt de eerste negen maanden daarvan een regeringstoeslag van 1.000 franc (330 gulden) per maand. Het bedrag wordt verdubbeld bij aanstellingen vóór 1 oktober.

Volgens het gewraakte plan zouden jongeren, ongeacht hun vooropleiding, voor hun eerste baan een gereduceerd minimumloon krijgen. In ruil voor dat loonoffer zouden zij een vorm van begeleiding of introductie in het werk krijgen. Van het geboden bedrag konden zij nauwelijks buiten hun ouderlijk huis leven.

De zware kritiek op het eind februari gelanceerde plan kwam na enige tijd van alle kanten. Ook werkgevers vonden het een onpraktisch en vaag geformuleerd pakket. Jongeren en vakbonden vreesden dat werkgevers op die manier tegen minimale kosten steeds nieuwe gegadigden voor eenvoudig werk zouden kunnen aannemen. Dat zou ten koste gaan van oudere en dus duurdere werknemers. Jongeren met diploma's zagen hun studie beloond met een totaal gebrek aan erkenning of uitzicht op beter werk.

De regering verwacht dat het nieuwe plan 500.000 jongeren versneld aan werk kan helpen. De kosten van het plan worden geschat op zes miljard franc. De eerst verantwoordelijke minister, Michel Giraud, geniet nog steeds het vertrouwen van premier Balladur, zei hij gisteravond. Hij denkt er niet over af te treden, al is daar ook in zijn eigen achterban openlijk om gevraagd.

    • Marc Chavannes