Artu denkt winst te in 1994 handhaven

Artu Biologicals, fabrikant van anti-allergie geneesmiddelen te Lelystad, heeft in de eerste helft (tot en met december) van het boekjaar 1993/1994 een verlies geleden van 340.000 gulden.

Vorig jaar was er in die periode een verlies 81.000 gulden. Aangezien Artu Biologicals door seisoensinvloeden gewoonlijk eerst In de tweede jaarhelft op winst uitkomt, voorziet de directie voor het hele boekjaar een ten opzichte van het vorige boekjaar onveranderde winst voor belasting van ruim een half miljoen gulden. De omzet in het halfjaar steeg van 2,6 miljoen tot 3,1 miljoen gulden. Voor het gehele boekjaar wordt gerekend op een omzet van 9,45 miljoen tegen 8,32 miljoen gulden in 1992/93.