AbvaKabo kiest voor ministelsel

DEN HAAG, 31 MAART. De vakbond AbvaKabo, de grootste bond van de vakcentrale FNV, is voor geleidelijke invoering van een zogenoemd ministelsel in de sociale zekerheid. De AbvaKabo heeft hiertoe vanmiddag besloten op de laatste dag van het maandag begonnen bondscongres in Den Haag.

De AbvaKabo wil dat werkgevers en werknemers geleidelijk de financiering, het beheer en de uitvoering van de werknemersverzekeringen bij werkloosheid (WW), ziekte (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WAO) overnemen. Zij moeten dan aanvullende uitkeringen afspreken bovenop de door de overheid gegarandeerde minimumuitkeringen voor volksverzekeringen.

Het voorstel van het bondsbestuur om deze aanvullende uitkeringen per bedrijfstak (per CAO) af te spreken, werd door het congres verworpen, omdat daardoor te grote verschillen in uitkeringshoogte en premie tussen de diverse sectoren zou kunnen ontstaan. Eén centrale organisatie voor de bovenwettelijke werknemersverzekeringen moet de gewenste premiesolidariteit tussen zwakke en sterke bedrijfstakken waarborgen, aldus het congres.

De bond, die zelf bij voorkeur spreekt van basisstelsel in plaats van ministelsel, kiest voor deze verandering van de sociale zekerheid omdat zij geen vertrouwen meer heeft in de wijze waarop de overheid met de huidige werknemersverzekeringen omspringt. Dit is een gegeven door recent doorgevoerde 'verslechteringen' in de WW en de WAO en door het afbrokkelen van de politieke steun onder het bestaande stelsel. “We hebben het vertrouwen dat we een meer sociale invulling kunnen geven aan de werknemersverzekeringen in het overleg met de werkgevers. We zijn sterk, creatief en offensief genoeg om daarover tot goede afspraken te komen”, aldus bondssecretaris M.E.P. Caljouw vanmorgen. Volgens haar leidt het in eigen hand nemen van de bovenwettelijke verzekeringen van inkomensderving bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid tot een betere aanpak van deze nijpende problemen.

Met de keuze voor een ministelsel met aanvullende regelingen tussen werkgevers en werknemers neemt de AbvaKabo afstand van het beleid van de vakcentrale FNV. De FNV wil wel meer verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen toedelen aan de bedrijfstakken, maar wil blijven streven naar een zo hoog mogelijk niveau van overheidsregelingen.

Een minderheid op het congres keerde zich tegen de voorgestelde veranderingen. Zij sprak van “een fundamentele breuk met de lange traditie waarin de vakbeweging zich sterk maakte voor goede overheidsregelingen.” Maar volgens AbvaKabo-voorzitter C. Vrins is “de tijd dat werknemers terecht konden rekenen op de beschermende hand van de overheid al jaren voorbij.”