Washington: Japanse voorstellen zijn 'half werk'

WASHINGTON, 30 MAART. De Verenigde Staten verwerpen de jongste voorstellen van Japan over het openen van de binnenlandse markt voor meer import. De speciale handelsvertegenwoordiger, Mickey Kantor, sprak gisteren van “half werk”. Hij voegde er aan toe dat de VS nog steeds hoop koesteren dat Japan aan de Amerikaanse eisen tegemoet komt.

“We hebben de voorgestelde maatregelen bestudeerd en zij beantwoorden niet aan de zorgen die president Clinton op 11 februari heeft geuit tijdens zijn ontmoeting met premier Hosokawa.” De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, liet zich gisteren in dezelfde zin uit. Hij noemde het betekenisvol dat ook de Japanse zakenwereld en pers spreken over het tekortschieten van het aanbod.

Kantor onderstreepte dat een beter pakket nodig is om de onderhandelingen te heropenen over de uitwerking van het vorig jaar afgesproken 'raamwerk' voor de onderlinge handelsbetrekkingen. De besprekingen liepen vorige maand vast, toen president Clinton en premier Hosokawa niet nader tot elkaar konden komen. “We willen geen kosmetische overeenkomst”, aldus Kantor. Hij noemde opnieuw enkele van de Amerikaanse voorwaarden voordat de besprekingen kunnen worden hervat, waaronder meetbare criteria om de vooruitgang van de marktopening vast te stellen en deregulering van de economie.

Volgens Kantor bevatten de Japanse regeringsvoorstellen wel maatregelen om de mogelijkheden voor inschrijving van buitenlandse bedrijven bij Japanse overheidopdrachten te verbeteren. Maar Tokio heeft geen plannen opgenomen die moeten leiden tot een ruimere markttoegang voor verzekeringen, auto's en auto-onderdelen. Juist deze sectoren zijn voor Washington van belang.

Amerika en andere handelspartners dringen al langer aan op meer toegang tot de Japanse markt om op die manier het grote handelsoverschot van Japan terug te dringen.

Bij de bekendmaking van zijn voorstellen verklaarde premier Hosokawa gisteren te hopen dat de gesprekken nu konden worden hervat. De jongste voorstellen van Japan, die door Hosokawa als een “maximale inspanning” werden bestempeld, zullen volgens de premier leiden tot een “zeer belangrijke” vermindering van het handelsoverschot op de middellange termijn. Dat moet gebeuren door een “sterke en structurele economische groei die aangedreven wordt door een binnenlandse vraag”. (Reuter, KRF, AFP)