Van Amelsvoort kritiseert voorstel vermogensbelasting

DEN HAAG, 30 MAART. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft een nieuw advies van de Raad van State gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA) om de vermogensbelasting op ondernemingsvermogen af te schaffen. De financiële onderbouwing van het voorstel typeerde de staatssecretaris op een bijeenkomst in Wassenaar als “niet solide”.

Eind vorige week ging de Tweede Kamer akkoord met een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel. De vermogensbelasting op ondernemingsvermogen is onlangs verlaagd van 0,8 naar 0,4 procent, maar op instigatie van Vreugdenhil wil de Tweede Kamer een volledige afschaffing. Per 1 januari wordt 67 procent van het ondernemingsgebonden vermogen vrijgesteld van belastingheffing; na 1 januari 1996 wordt dat 86 procent en vanaf 1997 volgt een volledige vrijstelling.

De schatkist derft 200 miljoen gulden en dit wordt gecompenseerd door ondernemers de fiscale mogelijkheid te onthouden zeer snel in hun bedrijf pensioenen op te bouwen via de zogeheten lineaire methode. De ondernemers komen onder de regeling te vallen die ook voor de bedrijfspensioenfondsen geldt.

Van Amelsvoort zet vraagtekens bij de opbrengst van het schrappen van deze constructie. Hij vindt de dekking niet solide. Ook vindt hij dat het voorstel strijdig is met het zogeheten gelijkheidsbeginsel omdat de vermogensbelasting voor particulieren gehandhaafd blijft. De Raad van State zal nu een nieuw advies uitbrengen.