Utrecht in 1997 weer zelfstandig

UTRECHT, 30 MAART. De gemeente Utrecht kan in 1997 weer financieel zelfstandig zijn. De stad heeft dan nog wel een schuld van 86 miljoen gulden, maar dat tekort kan met een hogere uitkering uit het Gemeentefonds worden gedekt. Om nieuwe tekorten te voorkomen zal de stad meer dan voorheen sloop- en nieuwbouw moeten plegen in plaats van renovatie.

Dit adviseert de Inspectie Financiën Lagere Overheden (IFLO) in een rapportage over de artikel 12-status van Utrecht aan de beheerders van het Gemeentefonds, de staatssecretarissen De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) en Van Amelsvoort (financiën).

Sinds 1988 heeft Utrecht de artikel 12-status. Aanvankelijk bedroeg de schuld als gevolg van tekorten op de stadsvernieuwing 350 miljoen gulden. Inmiddels is dat tot 200 miljoen gulden teruggebracht. Wel heeft het ertoe geleid dat de belastingdruk in Utrecht tot “de allerhoogste in het land” behoort, zo constateert de IFLO.

De inspectie heeft forse kritiek op de gebrekkige begrotingsuitvoering van het Utrechtse gemeentebestuur in het verleden. De IFLO adviseert om Utrecht over de jaren 1990 en 1991 een saneringsbijdrage te geven van 38 miljoen gulden en een aanvullende uitkering van 116 miljoen tot 1997. De resterende schuld van 86 miljoen gulden kan worden gedekt met de 35 miljoen gulden die Utrecht uit het Gemeentefonds kan verwachten.