Unilever in aanval met nieuw wasmiddel

ROTTERDAM, 30 MAART. In de strijd om de Europese wasmiddelenmarkt brengt Unilever volgende week een ingrijpend vernieuwd waspoeder op de markt: Omo Power. Unilever wil hiermee het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble (Ariel) van de eerste plaats op de wasmiddelenmarkt in Europa èn Nederland verdrijven. Procter & Gamble kondigde vanmorgen aan met een nieuwe variatie van Ariel op de markt te komen.

Unilever heeft in de ontwikkeling van het middel 300 miljoen gulden gestoken en in de reclame 500 miljoen gulden. Unilever neemt op de Europese en Nederlandse markt met haar wasmiddel Omo een tweede plaats in, voor Dreft (P&G) en het eigen Levermerk Robijn.

Volgens het Brits/Nederlandse voedings- en levensmiddelenconcern is sprake van een technologische doorbraak. De kern van de vernieuwing wordt gevormd door een nieuw molecuul dat werkt als een waskrachtversneller. Het molecuul (Accelerator) is een bleek-activator met een aanmerkelijk verbeterde werking tegen hardnekkige kleurstofvlekken bij lagere temperaturen. Unilever-dochter Lever heeft met een team van meer dan tweehonderd wetenschappers drie jaar aan de ontwikkeling gewerkt.

De vernieuwing leidt ook tot belangrijke milieuwinst: de produktie van het wasmiddel verbruikt 80 procent minder energie en de consument kan volstaan met 15 procent minder poeder per wasbeurt. Ook is een nieuw verpakkingssysteem ontwikkeld dat minder schadelijk is voor het milieu.

Procter & Gamble liet gisteren in een reactie weten verheugd te zijn met de 'move' van Lever omdat het een bijdrage is aan verdere uitbreiding van navulverpakkingen met minder verpakkingsafval en daardoor minder belastend voor het milieu zal zijn.

Het middel van Unilever is vanaf 5 april in Nederland te verkrijgen; daarna wordt het ook in andere Europese landen geïntroduceerd.

Pag.18: Unilever sluit tijdperk van kartonnen verpakking af

Bovendien is als uitvloeisel van een convenant met het ministerie van VROM een nieuw verpakkingssysteem ontwikkeld. Het gaat daarbij om een zogeheten navulconcept met een duurzame doseer-can en milieuvriendelijke navulzakken. Volgens Unilever is hiermee het tijdperk van de kartonverpakking afgesloten.

Behalve de investering in technologie trekt Lever nog een half miljard gulden uit voor de marketing van het vernieuwde waspoeder.

Wasmiddelen vormen een van de vier hoofdactiviteiten van het Unilever-concern. Daarnaast is Unilever sterk in voedingsmiddelen, toiletartikelen en chemische specialiteiten. Het nieuwe molecuul Accelerator dat er volgens Lever voor zorgt dat het bleeksysteem en de vlekverwijdering al bij een zeer lage temperatuur van 20 graden celsius begint te werken, moet Unilevers voornaamste wapen worden in de “wasmiddelenoorlog” met Procter & Gamble.

P&G geeft als reactie “verheugd te zijn met de 'move' van Lever omdat het zal bijdragen aan een verdere uitbreiding van navulverpakkingen met minder verpakkingsafval en dientengevolge minder belasting voor het milieu”. Wat betreft produkt en produktsamenstelling merkt P&G op dat de wasmiddelenfabrikanten “al jaren bezig zijn met het voortdurend innoveren”.

OMO en ALL in vernieuwde samenstelling zijn daarvan volgens P&G een voorbeeld, maar ook het eigen Ariel. De afgelopen 2,5 jaar zijn daar volgens P&G twee substantiële produktverbeteringen doorgevoerd. “Procter & Gamble”, aldus het Amerikaanse concern in een reactie, “is daarmee duidelijk marktleider geworden in de wasmiddelenmarkt”.

Deze wordt voor Nederland becijferd op 710 miljoen gulden. Het marktaandeel van P&G is volgens eigen zeggen (Unilever wil geen cijfers noemen) gegroeid van 25 procent in de eerste helft van 1991 naar zo'n 30 procent in de afgelopen 6 maanden. Lever heeft volgens P&G momenteel met haar merken (Omo, All, Robijn) een marktaandeel van zo'n 25 procent.