Tweede noviteit op geldmarkt

AMSTERDAM, 30 MAART. Zoals eerder aangekondigd, emitteerde DNB afgelopen maandag voor het eerst Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's). Dit is de tweede noviteit op de geldmarkt in korte tijd, na de introductie in november vorig jaar van Dutch Treasury Certificates (DTC'S).

Een belangrijk verschil tussen beide instrumenten is het doel. NBC's dienen ter afroming van het 'structurele' deel van het geldmarktoverschot. De geldmarktkasreserve kan dan weer worden ingezet voor zijn oorspronkelijke taak, namelijk het afromen van 'tijdelijke' geldmarktoverschotten. Onder invloed van massale EMS-interventies is de kasreserve in de laatste anderhalf jaar tot enorme hoogte gestegen. Maandag bedroeg de omvang ruim 25 miljard gulden. Inmiddels is een nieuwe kasreserve aangekondigd, ingaande morgen, van 22,6 miljard gulden.

DTC's hebben een ander doel, de financiering van Rijksuitgaven. Zij hebben geen blijvende relevantie voor het geldmarktsaldo. Op korte termijn is er wel enige invloed, omdat inkomsten en uitgaven van het Rijk niet precies synchroon lopen. Een tweede verschil is dat de banken DTC's in beginsel kunnen terugverkopen aan de Agent, indien zij tijdelijk krap bij kas zitten. Bij NBC's is terugverkopen aan DNB niet mogelijk. Een derde verschil is dat NBC's elke maand worden geëmitteerd met een vaste (6-maands) looptijd, terwijl de Agent onregelmatig DTC's uitgeeft met uiteenlopende looptijden, al naar gelang zijn (verwachte) kaspositie. Afgelopen week werden DTC's geplaatst met stortingsdatum 15 april.

De introductie hangt samen met de Europese integratie. DTC's houden verband met het verbod in het Verdrag van Maastricht op kredietfaciliteiten van de Staat bij de centrale bank. Mocht de Schatkist, ondanks de uitgifte van DTC's en het opnemen van langlopende leningen, toch leeg dreigen te raken, dan zal de Agent kortlopende kasgeldleningen moeten opnemen. Dit is de afgelopen week inderdaad gebeurd.

De uitgifte van NBC's vloeit weliswaar niet rechtstreeks voort uit het Verdrag van Maastricht, maar past wel binnen de geleidelijke harmonisatie van het geldmarkt-instrumentarium in de EU-landen.

Een tweede overeenkomst tussen DTC's en NBC's is dat inschrijving niet verplicht is en dat de tarieven derhalve marktconform zijn. De eerste NBC-veiling resulteerde in een tarief van 5,29 procent. Vanuit de banken bezien is dit een verbetering. Zij krijgen namelijk op het grootste deel van de kasreserve (i.c. het deel dat uitgaat boven hun beroep op DNB in de vorm van voorschotten en speciale beleningen) slechts de voorschotrente (5 procent) vergoed.

De eerste tranche van de NBC's heeft 1 miljard gulden opgebracht. Daar de storting morgen is, wordt dit volgende week in de weekstaat zichtbaar (creditpost 'bankcertificaten').

    • Economisch Bureau Ing Bank