STELLINGEN

In het Nederlands onderwijsstelsel moet de 10 van voortreffelijkheid hoe langer hoe meer het veld ruimen voor de voldoende der gelijkheid.

A. Bouter, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het met grote dramatiek bewegen van armen en handen zet de toon bij flamenco; bij pianospelen geeft het geen pas.

C.C. Levelt, Rijksuniversiteit Leiden

Het adagium “wie schrijft, die blijft” gaat voor een groot aantal promovendi niet op.

S.J.G. Brefeld, Rijksuniversiteit Groningen

De eerste helft van ons leven offeren wij onze gezondheid op om geld te verdienen; in de tweede helft ons geld om onze gezondheid te herwinnen.

A.J. Ouwehand, Erasmus Universiteit Rotterdam

De tragiek van de EO is dat deze omroep TV-programma's uitzendt die uitermate geschikt zijn voor juist die Nederlanders, die vanwege hun geloofsovertuiging geen televisietoestel in hun bezit mogen hebben.

P.W. Plaisier, Erasmus Universiteit Rotterdam

De geplande afschaffing van de opkomstplicht voor militaire dienst per 1 januari 1998 zal op korte termijn leiden tot een toename van het aantal sollicitanten voor promotieplaatsen.

M. van Gijzen, Technische Universiteit Delft

Een samenleving die meent dat detentie van delinquenten de veiligheid van de burgers verhoogt, gaat uit van een korte-termijn-zekerheid.

J.R. Niemantsverdriet, Katholieke Universiteit Nijmegen