Sanering hoekmansbedrijven rond

AMSTERDAM, 30 MAART. De herstructurering van de hoekmansbedrijven op de Amsterdamse effectenbeurs is bijna afgerond. Het effectenbedrijf Amsterdam Options Traders (AOT) neemt hoekmansbedrijven M.C. Blöte, C.F. Mellenbergh en J. van Oustersterp over. Daardoor stijgt het marktaandeel van AOT op de beurs van 10 tot 12 procent naar 15 tot 20 procent.

Binnen een paar dagen zijn nu bijna alle hoekmansbedrijven verdeeld. Vorige week werd bekend dat effectenhandelaar Van der Moolen maar liefst zes collega's ging inlijven. Daardoor werd Van der Moolen met een marktaandeel van bijna 33 procent het grootste effectenhuis op de Amsterdamse effetenbeurs. AOT komt nu qua courtage-omzet op een tweede plaats. De aankoop van de drie wordt uit eigen middelen voldaan.

Na de verdelingsoperatie, een gevolg van de invoering van een nieuw beurshandelssysteem per 1 oktober, blijven naar verwachting negen zelfstandige hoekmansbedrijven over op de aandelenmarkt. In het nieuwe systeem blijft per fonds één hoekman over, terwijl nu nog vaak verschillende hoeklieden actief zijn in de handel in één fonds.

Naast Van der Moolen en AOT blijven over Van der Wielen (marktaandeel eveneens 15 tot 20 procent), Brom & Co, Coffeng en Wolbers. Daar komen twee hoeklieden in staatsleningen, Brondgeest & Springer en Van Hees en leningen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (Borghols) nog bij.

AOT heeft door de overnames een “zeer bevredigend” fondsenpakket in handen gekregen. AOT handelt in ABN Amro, Aegon, Océ, Ahold, VNU, Fokker, Rorento, Robeco, Rolinco, Cap Volmac, Gamma en Pirelli. Verder heeft AOT een groot aantal lokale fondsen, ex-parallelmarktfondsen en obligatieleningen in bezit.

Door de herverdeling van de fondsen heeft AOT voor 3,5 miljoen gulden aan verhandelbare coupons gekregen. Deze stukken geven de komende vijf jaar recht op inschrijving op nieuwe beursfondsen. Behalve KPN worden Ballast Nedam, Ceteco en, op termijn, Vendex verwacht.