'Rol Rensch bij bezetting Afobaka-dam is onduidelijk'

PARAMARIBO, 30 MAART. De rol van de mensenrechtenactivist Stanley Rensch bij de bezetting van de Afobakastudwdam in Paramaribo moet worden onderzocht. Dit hebben verscheidene assembleeleden gisteren gezegd.

Vorige week bevrijdde het leger de stuwdam die door het Suriname Liberation Front (SLF) was bezet. Dertig werknemers van een bauxietbedrijf waren gegijzeld. Een van de rebellen verklaarde afgelopen zaterdag tegenover Rensch, directeur van het mensenrechtenbureau Moiwana '86, dat het leger de rebellen alle gelegenheid gaf te vluchten. De officiële verklaring van het leger luidt dat bij de bevrijding vijf rebellen zijn gedood.

Behalve de rol van het leger, willen sommige assembleeleden nu dat ook de eventuele betrokkenheid van Rensch wordt onderzocht. “Stanley Rensch schijnt voordat hij als contactpersoon door de regering werd aangewezen, alles van de zaak te hebben afgeweten, maar hij heeft nagelaten Justitie op de hoogte stellen. Hiermee heeft hij de wet overtreden”, aldus Ernie Brunings van de Democratische Partij.

Niet alle assembleeleden zien de noodzaak in van een onderzoek naar de rol van het leger. “De regering had het leger de opdracht gegeven de gegijzelden snel en met zo weinig mogelijk geweld te bevrijden. Nu dit is gebeurd zijn er stemmen die de oprechtheid en loyaliteit van het leger in twijfel trekken”, aldus Brunings.