PvdA'er Van Traa hekelt asielbeleid

EINDHOVEN, 30 MAART. Het PvdA-Kamerlid M. van Traa heeft gisteravond het asielbeleid van partijgenoot staatssecretaris A. Kosto (justitie) gehekeld.

Deze legt volgens hem te weinig uit dat democratische landen als Nederland meer vluchtelingen moeten opnemen, omdat het aantal conflicten in de wereld is gegroeid. Eerder lagen Van Traa en Kosto al met elkaar overhoop over de aanscherping van de Vreemdelingenwet. Van Traa veegde gisteravond ook de vloer aan met het plan van het kabinet om asielzoekers uit zogeheten veilige landen niet toe te laten. Hij noemde dat “spierballenpolitiek”, bedoeld om de beeldvorming rond het asielbeleid te beïnvloeden. Van Traa vindt dat staatssecretaris Kosto met dergelijke voorstellen de aandacht afleidt van wat er werkelijk fout gaat: de trage afhandeling van de asielverzoeken door justitie, waardoor de doorstroming in de opvangcentra verstopt.