Kinderopvang remt deeltijdwerk

ROTTERDAM, 30 MAART. Het gebrek aan vertrouwen in de kinderopvang is de belangrijkste oorzaak waarom ouders er niet in slagen werk en zorg voor de kinderen gelijk te verdelen. Ook gebrekkige arbeidsvoorwaarden staan dit in de weg. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken.

Bij de werkverdeling tussen de ouders zijn volgens het onderzoek verschillen in opleiding, werkervaring en uurloon van weinig invloed. Belangrijker is het verschil in loopbaankansen die mannen en vrouwen zichzelf toedenken.

Voor het onderzoek werd door het bureau De Jong en Van Doorne-Huiskens een breed samengestelde groep Nederlandse en allochtone ouders met jonge kinderen ondervraagd. De onderzoekers onderscheiden drie typen huishoudens: de traditionelen (man werkt volledig, de vrouw is thuis), de anderhalfverdieners (man werkt volledig, vrouw in deeltijd) en de trendsetters (man en vrouw werken beiden in deeltijd).

De laatste groep komt bij allochtone paren niet voor. Bij de Nederlandse paren behoort vijftig procent tot de traditionelen, 37 procent tot de anderhalfverdieners en dertien procent tot de trendsetters.

Voor paren waarvan de man bij de overheid of in de gesubsidieerde sector werkt is de kans vier keer zo groot om een gelijke werkverdeling tot stand te brengen dan voor stellen waarvan de man in het bedrijfsleven werkt. Een kwart van de mannen zou graag minder uren willen werken. Vrouwen met een kleine deeltijdbaan willen meer werken, vrouwen met een grote deeltijdbaan graag wat minder.

In bedrijven die alleen de wettelijke regeling voor ouderschapsverlof kennen, maakt twintig procent van de vrouwen daarvan gebruik tegen zeven procent van de mannen. Mannen willen of durven vaak niet te beginnen over aanpassing van werktijden, zo blijkt uit het onderzoek. Zij gaan bij voorbaat uit van een afwijzende houding van hun werkgever.

De onderzoekers concluderen dat een evenwichtige verdeling van betaalde arbeid en zorg “creativiteit en inspanning” vergt, zoals onderhandelen met werkgevers over werktijden, zoeken van kinderopvang, maken van afspraken over de verdeling van het werk thuis. De overheid zou aan de economische zelfstandigheid van vrouwen kunnen bijdragen door mannen te wijzen op de positieve kanten van de verzorging van kinderen en door vrouwen te wijzen op de gevolgen van een traditionele keuze voor de langere termijn, aldus de onderzoekers.

Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) heeft het onderzoeksrapport, getiteld 'Hoe ouders het werk delen', aangeboden aan de Tweede Kamer. De resultaten worden verwerkt door de interdepartementale Projectgroep Herverdeling Onbetaalde Arbeid.