Kameleon-museum in Terherne opent volgend voorjaar

TERHERNE, 30 MAART. Het nieuw te bouwen Kameleon-museum dat volgend voorjaar open gaat in Terherne is nog maar het begin. Het Friese dorp (403 inwoners) halverwege Sneek en Grou, ingeklemd tussen het Sneeker Meer en de Terkaplester Poelen wil niet alleen een museum, maar het hele dorp wijden aan de best verkochte kinderboekenserie van Nederland, de Kameleon.

In de 61-delige Kameleon-reeks (verkochte oplage sinds 1949: 13 miljoen exemplaren) worden de avonturen beschreven die een Friese tweeling, Hielke en Sietse Klinkhamer, zoons van een dorpssmid, met hun 'lompe maar sterke' zelfgebouwde motorboot Kameleon beleven op het meer bij hun fictieve dorp.

De pas opgerichte Stichting Vrienden van de Kameleon presenteerde gisteren in stijl - op het water en in aanwezigheid van een net-echte Kameleon - de nadere plannen om van Terherne (de officiële Friese naam voor Terhorne) het 'Klinkhamer-dorp' te maken.

Geld voor de eerste fase van het plan is er. Op de nieuw aan te leggen boulevard voor waterrecreanten aan de Sneekermeerkant van het dorp komt een Kameleon-museum. Waterrecreatie Terhorne (een groep watersportbedrijven) en Kameleon-uitgever Kluitman leggen samen ongeveer vier ton op tafel om het museum te bouwen en in te richten.

In het museum komen de boeken, omslagen, illustraties en documenten van de in 1991 overleden auteur van de serie, Hotze de Roos. Op de gevel van het twee verdiepingen hoge gebouw komt een plaquette ter nagedachtenis van de auteur van Friese afkomst. En voor het museum komt de Kameleon op een sokkel te staan - “maar op zo'n manier dat de kinderen er in kunnen klimmen,” zegt Ronald van het Kaar, woordvoerder van de Vrienden van de Kameleon. “Kinderen mogen bijvoorbeeld ook met spuitbussen de boot steeds een ander kleurtje geven, want de boot ontleent zijn naam aan het feit dat hij op verschillende afstanden steeds een andere kleur aanneemt. Wij willen een museum dat voor kinderen aantrekkelijk is, en voor volwassenen die vroeger de Kameleon lazen. Bij het museum komt ook een echte Kameleon te liggen, met een praam erbij waarin rondvaarten gemaakt kunnen worden.”

Na 1995 zou ook een Kameleon-attractiepark in Terherne moeten komen, 'waar kinderen iets kunnen doen, bijvoorbeeld met waterfiets-Kameleonbootjes varen.' In dit tweede fase-plan past ook het inrichten van de Klinkhamer-smederij in Terherne, waar niet alleen het oude ambacht, maar ook moderne technieken gedemonstreerd worden. “Kinderen zouden daar zelf een mini-Kameleon in elkaar kunnen zetten en schilderen.” Verder behelzen de plannen van de stichting de wederopbouw van de klapbrug midden in het dorp (naast het inmiddels al tot De Gouden Leeuw - uit het boek - omgedoopte restaurant). En een van de grootste wensen van de stichting is het naar Terherne brengen van een molen. In de boeken speelt de molen, genaamd de Woudaap, aan de rand van het meer een grote rol. Voorzitter van de stichting Jan Stedehouwer: “Die molen bestaat echt, en staat in Krommenie, waar De Roos woonde. We proberen die natuurlijk hier naar toe te krijgen.” Directeur Piero Stanco van Kluitman: “We willen er nadrukkelijk geen Disneyland van maken, dus geen groot pretpark. Het gaat om de sfeer van de Kameleon, en die is niet alleen maar nostalgisch. De serie wordt gemoderniseerd voortgezet, en moet net als het Klinkhamerdorp ook hedendaagse jongeren aanspreken.”

Of de twee miljoen gulden die nodig zijn voor de tweede fase van dit plan er komen is nog niet zeker. Burgemeester Y. Dijkstra van de gemeente Boarnsterhim, waaronder Terherne en Grou vallen, is enthousiast. De gemeente heeft het plan opgenomen in het officiële toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan, waarvoor het tien miljoen gulden bij rijk en de EU gaat vragen.

De bevolking van Terherne steunt het initiatief, aldus de stichting. Twee inwoners van Terherne, die op de brug naast de Gouden Leeuw de namaak-Kameleon staan te bekijken, bevestigen dat. “Ja, het betekent dat je hier straks een Klinkhamer-schnitzel kunt krijgen. Leuk toch?”

    • Paul Steenhuis