ING geeft degelijkheid voorrang

ROTTERDAM, 30 MAART. Televisie en andere op het grote publiek gerichte media kiezen bij de presentatie van cijfers van ingewikkelde concerns als Internationale Nederlanden Groep (ING) graag voor een detail. Dit keer waren de autoverzekeringen uitverkoren. Alsof de 50.000 ING'ers wakker liggen van autoverzekeringen, een onderdeel van het Nederlandse schadebedrijf dat nog geen drie procent van het totale ING-bedrijfsresultaat van 2864 miljoen gulden in het laadje brengt en ook qua premie-inkomen op het totaal een bescheiden plaats inneemt.

ING-topman drs. A.G. Jacobs verwees gisteren bij een toelichting op de jaarcijfers dan ook graag voor autoverzekeringen naar bestuurder mr. E. Kist. Die vertelde dat de trend van de afgelopen vijf jaar met premieverhogingen van jaarlijks 8 à 10 procent zal worden voortgezet. Zelfs 10 à 15 procent houdt hij dit jaar niet voor onmogelijk door de toenemende autodiefstal en aansprakelijkheidsclaims. Jacobs slaapt er niet minder om. De behaalde winst in autoverzekeringen is volgens hem beter is dan bij de concurrentie. “Wanneer het bij ons drupt, regent het bij de concurrentie.”

Een grotere zorg van Jacobs is het vasthouden van de groei die de markt voor de ING-groep verwacht. De gisteren gepresenteerde stijging van de winst per aandeel van bijna zeven procent tot 8,01 gulden (het totaal kwam uit op 2,029 miljard) was een fractie lager dan de meeste analisten hadden voorspeld (een bandbreedte van 8,05 gulden tot 8,50 gulden). Ook ten opzichte van de 15 procent stijging van de winst per aandeel van ABN Amro scoorde ING niet sterk, hoewel het ook voor ING een goed jaar is geweest. Jacobs had in de toelichting gemakkelijk de koers kunnen opdrijven door iets positiefs over het lopende jaar te melden, maar daaraan waagde hij zich niet. “Ik heb in augustus 1990 een prognose niet waargemaakt. Ik word daar nog dagelijks aan herinnerd en ik lig daar nog wakker van”, aldus de ING-topman.

Om teleurstelling over het ontbreken van een prognose en de zeker niet meevallende winst per aandeel te verminderen, had Jacobs iets anders te bieden: een stijging van bijna tien procent van het dividend tot 3,50 gulden, terwijl de meeste analisten uitgingen van hooguit 3,30 gulden. ING heeft eerder bekend gemaakt dat tussen de 35 en 40 procent van de winst aan dividend zou worden uitgekeerd. Dat zou tussen de 2,80 en 3,20 gulden geweest zijn. “Dat straalt toch een stukje vertrouwen naar de toekomst uit”, zo verkocht Jacobs gisteren het douceurtje voor de aandeelhouders. Toch bleek het net niet voldoende te zijn om beleggers warm te maken: de koers zakte gisteren met 1,80 tot 81,10 gulden.

Maar Jacobs heeft meer ijzers in het vuur dan de beurs. Hij kan ook geld lenen. De degelijkheid van de instelling, uitgedrukt in een 'rating' van AAA tot C is bepalend voor de hoogte van de rente die betaald moet worden. Van de financiële instellingen in Nederland zit de Rabo het hoogst in de boom met een 'triple A' en Credit Lyonnais het laagste met B. ING heeft een AA- rating, een fractie lager dan ABN Amro. Jacobs is er alles aan gelegen de min kwijt te raken. Die kans bestaat als de kostenslurpende herverzekeringsavonturen met NRG en Orion ten einde zijn.

Jacobs heeft ook vorderingen geboekt met het verbeteren van de bankdivisie. De risicograad van de vroegere NMB, waaruit de ING Bank is voortgesproten, lag tussen die van ABN en de teloorgegane Slavenburg's Bank in. ING Bank-topman drs. G.J.A. van der Lugt is er natuurlijk alles aan gelegen zijn bank richting ABN Amro op te stuwen. Die kans kreeg hij door de koersexplosie van aandelen waarin verzekeringspoot Nationale Nederlanden de premies heeft belegd. De verzekeraar kreeg daardoor meer eigen vermogen en is drie keer zo solvabel als voorgeschreven. Gezien het gestegen eigen vermogen kan best wat vreemd vermogen worden aangetrokken en van dat geld wordt 700 miljoen gulden aan de bank verstrekt. Door die toevoeging stijgt de ING Bank-ratio van 10,9 tot 11,65. Dat is bijna 50 procent meer dan voorgeschreven door de Bank voor Internationale Betalingen en maar fractioneel lager dan ABN Amro en Rabo die nu op 12 zitten.

ING heeft bovendien de stroppenpot versterkt, zij stopte er 11 procent meer in dan vorig jaar oftewel 1 miljard gulden. ABN Amro en Rabo lieten de bijdrage amper gelijklopen met de groei van van de kredietportefeuille. Bij ING steeg de portefeuille met 5 procent. De toevoeging is dus het dubbele, terwijl volgens Van der Lugt en Jacobs van extra stroppen geen sprake is. Het lijkt erop dat het oude Nationale Nederland-gevoel van het 'oppotten' ook bij de bank de overhand heeft gekregen. Dat is niet altijd plezierig voor aandeelhouders die winst willen zien. Jacobs vertolkte gisteren zelf dat gevoel: “Sommigen verwijten ons dat je beter polishouder dan aandeelhouder kunt zijn.”

VRIJBRIEF

    • WABE van ENK