HSL naar het oosten kost 3,3 miljard

DEN HAAG, 30 MAART. De hoge-snelheidslijn (HSL) naar het oosten zal in ieder geval 3,3 miljard gulden kosten. Van dit geld wordt het bestaande spoor Amsterdam- Utrecht-Arnhem-Zevenaar zo aangepast dat er met een maximumsnelheid van tweehonderd kilometer per uur hoge-snelheidstreinen overheen kunnen rijden. Het gaat om een gedeeltelijke verdubbeling van het spoor, het rechttrekken van bochten, het uitbannen van gelijkvloerse overwegen en aanpassing van de elektrificatie.

Dit blijkt uit een 'eerste verslag' over de voortgang van een in juni 1992 tussen Nederland en Duitsland gesloten overeenkomst over de Betuwelijn en de HSL naar het oosten. In de overeenkomst verplichten de twee landen zich tot op elkaar afgestemde maatregelen om deze twee spoorlijnen te realiseren. Afgesproken is dat de ministers van verkeer en vervoer van de twee landen “ten minste jaarlijks” op de hoogte worden gesteld van de voortgang van de wederzijdse plannen. Het 'eerste verslag' dateert van het najaar van 1993 en is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat komt het in het verslag opgevoerde bedrag van 3,3 miljard gulden niet alleen ten goede aan de hoge-snelheidslijn naar het oosten.

Pag.2: Aanpassing naar oosten al begonnen

Veel aanpassingen waren al voorzien in andere uitbreidingsplannen van de NS, zoals Rail 21 en Pro Rail.

Dat de aanpassingen ten behoeve van de HSL naar het oosten al zijn begonnen, zoals het verslag meldt, staat eveneens in het besluit dat het kabinet december vorig jaar nam over de uitbreiding van Schiphol. Het kabinet wil de hoge-snelheidslijn naar het oosten uiterlijk in 2010, maar liefst een paar jaar eerder in gebruik nemen. Ten minste vijf miljoen vliegtuigpassagiers zouden dan in 2015 op bestemmingen tot duizend kilometer de overstap van het vliegtuig naar de hoge-snelheidslijn naar Parijs of Keulen moeten maken. In het kabinetsbesluit over Schiphol wordt echter geen bedrag voor de HSL naar het oosten genoemd.

In maart van dit jaar nam het kabinet een eerste besluit over de HSL naar het zuiden. Voor een nieuwe lijn door het Groene Hart en Noord-Brabant, waarover de hoge-snelheidstrein sneller kan rijden dan over bestaand spoor, is toen een bedrag uitgetrokken van bijna 6 miljard gulden. Drie jaar eerder werd voor deze lijn nog uitgegaan van een bedrag van ruim 3 miljard gulden. Het extra geld is nodig voor maatregelen om milieu en landschap zoveel mogelijk te ontzien.

De HSL naar het zuiden is een zogeheten planologische kernbeslissing, wat betekent dat burgers, lagere overheden en adviesraden worden gehoord. Voor aanpassing van een bestaande lijn, zoals nu is voorzien voor de HSL naar hetoosten, is geen planologische kernbeslissing nodig. Het kabinet houdt overigens de mogelijkheid achter de hand alsnog te besluiten tot aanleg van een nieuwe hoge-snelheidslijn naar het oosten, waarop snelheden tot driehonderd kilometer kunnen worden bereikt.

    • Gretha Pama