Handelstekort EU in 1993 gedaald

BRUSSEL, 30 MAART. Het handelstekort van de Europese Unie met de rest van de wereld is in de eerste negen maanden van 1993 met zeventig procent verminderd.

Dit heeft het statistisch bureau van de Europese Commissie, Eurostat, gisteren bekendgemaakt. Het tekort daalde van 103 miljard gulden naar 31 miljard gulden. Volgens Eurostat is de daling van het handelstekort te verklaren uit een toename van export in alle lidstaten van de EU behalve Griekenland. Daarnaast bleef de import achter als gevolg van de zwakke economische ontwikkeling in de EU. Groot-Brittannië kende in de periode van januari tot oktober het grootste handelstekort ter waarde van 34,6 miljard gulden. Nederland volgt hierop met een tekort van 23,2 miljard gulden. (Reuter)

Het gebrek aan coördinatie blijkt zelfs te kunnen leiden tot belastingen die het inkomen van de overheid verminderen. Bekend is inmiddels het voorbeeld van Moskous grootste vodka-fabriek in februari de produktie wegens stagnerende afzet moest stilleggen. Oorzaak was dat wel de belasting op binnenlands geproduceerde alcohol was verhoogd, maar niet die op ingevoerde dranken. Arbeiders werden naar huis gestuurd en er was geen omzet meer waarover de verhoogde belasting kon worden betaald. De maatregel is inmiddels teruggedraaid.