Franse studenten blijven protesteren

PARIJS, 30 MAART. De protestacties van Franse scholieren en studenten blijven in aantal en omvang toenemen. Het omstreden minimumjeugdloon is voor een week opgeschort, maar de nationale demonstratie die voor morgen was aangekondigd gaat gewoon door. De actievoerders eisen volledige intrekking van de speciale maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Een vertrouwensman van premier Balladur, directeur Michel Bon van het Nationaal Arbeidsbureau ANPE, probeert deze week een nieuw plan op te stellen. Hij doet dat in nauw overleg met de protesterende scholieren en studenten en de traditionele organisaties van werkgevers en werknemers. Het klimaat is intussen opnieuw verslechterd doordat de regering maatregelen heeft aangekondigd die arbeid flexibeler moeten maken: de werktijd per week, per maand en per werknemer wordt vrijgelaten. De bonden staan daarover alweer op hun achterste benen.

De centrum-rechtse regering heeft nu ook openlijke kritiek uit de bevriende fracties in de Franse Tweede Kamer te verduren gekregen. Het zo goed als ingetrokken plan voor een minimumjeugdloon maakte deel uit van een grote Vijfjarenwet op de arbeid, die vorig najaar werd aangenomen. Toen al waarschuwden leden uit de eigen fracties voor het demotiverend effect van het nu vastgelopen plan. Jongeren die jaren hadden gezwoegd aan een technische universitaire opleiding zouden met moeite een baan krijgen tegen een soort stageloon, voorspelden zij. De regering wuifde die bezwaren weg. Die Kamerleden voelen zich nu niet geroepen de regering te steunen.

De vertraagde terugtocht in de kwestie van het minimumjeugdloon heeft premier Balladur veel populariteit gekost. Veertig pocent van de Fransen vindt hem nog maar een goede premier, vijfenveertig procent vindt hem volgens de jongste enquête ronduit slecht. Vooral jongeren en mensen die traditiegetrouw op andere partijen stemden maar hem persoonlijk waardeerden, hebben zich van de minister-president afgewend. De socialistische president Mitterrand scoort nu vijf procent hoger. Balladur, die gisteren een jaar in functie was, genoot tot voor kort een populariteit die lang ruim boven de vijftig procent bleef zweven.

De terugtocht kwam niet onverwacht. Na de voor hem redelijk verlopen regionale verkiezingen had Balladur zondagavond al aangekondigd dat hij deze week stappen zou ondernemen om “de dialoog met de jeugd” te hervatten. Daartoe worden binnen afzienbare tijd grote conferenties met jeugd, bonden en werkgevers georganiseerd. Drie ministers zijn daarmee belast.

De protesterende bonden en actiecomités zijn vooralsnog buitengewoon argwanend. Ook gisteren gingen weer duizenden studenten en scholieren in allerlei steden en stadjes de straat op. Vanmorgen waren alle toegangswegen naar de stad Nantes afgesloten door een massale sit-in.

    • Marc Chavannes