Brussel wil filmindustrie redden

BRUSSEL, 30 MAART. De Europese Unie moet een harder beleid gaan voeren om haar verlieslijdende film- en tv-industrie te beschermen tegen de concurrentie uit Hollywood. Dit staat in een uitgelekte ontwerpnota (Green Paper) van de hand van Europees commissaris Joao de Deus Pinheiro (cultuur).

Er moet meer toezicht komen op de hoeveelheid televisieprogramma's van Europese makelij die wordt uitgezonden, zo staat in de nota. Ook moet overwogen worden of er speciale heffingen moeten worden ingevoerd op bioscoopkaartjes en videoverhuur, zo schrijft de EU-commissaris. Het geld kan worden gebruikt voor steun aan de Europese film- en televisie-industrie. Ook moet strenger worden gecontroleerd of televisiestations een meerderheid van hun zendtijd verkopen aan Europese producenten. Overtredingen worden bestraft. Nu moet 50 procent van de tijd worden besteed aan Europese produkties. Deus Pinheiro wil dat percentage optrekken. De nota wordt mogelijk volgende week al ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Bronnen in Brussel waarschuwden echter dat de tekst van de ontwerpnota nog kan worden gewijzigd.

Volgens Deus Pinheiro wordt de Europese filmindustrie geplaagd door verliezen en is zij door de sterke concurrentie uit de Verenigde Staten niet in staat kapitaal aan te trekken of nieuwe markten aan te boren. Amerikaanse films hebben een marktaandeel van 80 procent in Europa. Actie is des te harder nodig, volgens de EU-commissaris, door de 'digitale revolutie' die zich voltrekt en die de vraag naar produkten als 'betaaltelevisie' en 'film-op-bestelling' (uit een catalogus) doet stijgen. “De Europese Unie moet bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van een filmindustrie die in staat is om zowel op de eigen markt als op de wereldmarkt te concurreren. Deze industrie moet fungeren als een vehikel voor de eigen cultuur, moet banen scheppen en winst opleveren”, aldus de tekst van Deus Pinheiro.

Volgens H. Tijssen van de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC), die zelf meewerkte aan de opstelling van de ontwerpnota, is de nota “vooral bedoeld om de Europese landen wakker te schudden”. Al die Amerikaanse films leiden tot verlies van cultuur. Amerika moet zich gaan realiseren dat het ernst wordt, aldus Tijssen. “De Amerikaanse filmmarkt moeten geopend worden voor Europese produkten. Als je bedenkt dat zelfs Engelse films worden nagesynchroniseerd in het Amerikaans, kun je nagaan hoe ze in de VS denken over Franse, Duitse en Nederlandse films.” Tijssen is tegen een fiscale heffing op bioscoopkaartjes. “De marge is al zo laag voor de filmindustrie. Brussel moet zelf maar eens geld op tafel leggen.”