Bananen-ruzie L-Amerika en EU bijgelegd

BRUSSEL, 30 MAART. Het conflict tussen de Europese Unie en vijf Latijnsamerikaanse landen over de importbeperking voor bananen is gisteren grotendeels bijgelegd.

Costa Rica, Colombia, Nicaragua en Venezuela zijn akkoord gegaan met een voorstel van Brussel tot verhoging van de importquota van bananen naar de Europese Unie en een verlaging van de invoerheffingen. Alleen Guatemala blijft zich verzetten tegen de beperkte toegang voor zogeheten 'dollarbananen' in de EU.

Op 1 juli vorig jaar besloten de lidstaten van de Europese Unie om jaarlijks niet meer dan 2 miljoen ton bananen uit Latijns Amerika toe te laten. Voor dit quotum moesten de bananenproducenten 100 ecu per ton aan importheffing betalen. Volgens het nu bereikte akkoord wordt dit verlaagd naar 75 ecu (175 gulden) per ton. Voor elke ton meer die wordt geimporteerd moet 850 ecu aan invoerrechten worden betaald. Het quotum van 2 miljoen ton zal dit jaar worden verhoogd met 100.000 ton en in 1995 met nog eens eenzelfde hoeveelheid. Oorspronkelijk hadden de landen een quotum van 2,5 miljoen ton geëist.

Volgens de Nederlandse vereniging voor Fruit- en Groentehandel is niet duidelijk of bananen nu goedkoper zullen worden. Dat hangt af van de vraag of de detailhandel de prijsverlaging doorvoert, aldus een woordvoerder. Door de importbeperking van vorig jaar zijn bananen tweemaal zo duur geworden. De importbeperking, die werd doorgevoerd om het bananenimportbeleid in de EU te harmoniseren na het wegvallen van de binnengrenzen op 1 januari '93, is niet van toepassing op bananen uit de ACP-landen, veelal voormalige koloniën van Europese landen. Deze landen mogen hun bananen importvrij blijven afzetten in de EU.

De voorkeursbehandeling van de ACP-landen wekte de woede van de Latijnsamerikaanse bananenproducenten die ene klacht indienden bij de GATT. In ruil voor de concessie van Brussel hebben vier van de vijf landen nu deze klacht ingetrokken. De volharding van Guatamala wordt van inferieur belang geacht in Europa, aangezien de import van dit land richting EU marginaal is.

EU-Commissaris René Steichen (landbouw) verklaarde zich na afloop van het landbouwberaad in Brussel tevreden met het compromis, dat geldig is tot 1 januari 2003. (AFP, Reuter, ANP)