Ankara krijgt fundamentalist als burgemeester

ANKARA, 30 MAART. Na Istanbul is nu ook de burgemeesterszetel in de Turkse hoofdstad Ankara in handen van de religieus-fundamentalistische Welvaartspartij gekomen.

Melih Gökçek, van de Welvaartspartij, bleek na een nauwkeurige telling 10.000 stemmen meer te hebben vergaard voor het burgemeesterschap van Ankara dan zijn naaste belager Korel Göymen van de Sociaal-Democratische Volkspartij (SHP).

Turkije ging zondag naar de stembus om nieuwe burgemeesters en gemeenteraden te kiezen, maar de stembusslag had een nationale uitstraling. De overwinning van premier Tansu Çiller - haar conservatieve Partij van het Juiste Pad blijft de grootste partij - wordt overschaduwd door de grote winst van de islamieten in de grote steden. In de nog steeds niet officiële uitslag scoort de Welvaartspartij landelijk ruim 18 procent van de stemmen. De partij heeft in totaal in 28 van de 76 provinciehoofdsteden gewonnen.

In de Turkse media is gezien de uitslag de discussie opgelaaid over de noodzaak om het gemeentelijke kiessysteem te wijzigen. Kandidaten met een minimale aanhang van 20 tot 25 procent zijn nu in staat de burgemeesterszetel in de wacht te slepen. Om het democratische gehalte van de verkiezingen te vergroten zou er in twee fasen gestemd moeten worden: alleen de kandiaten die in de eerste ronde meer dan 50 procent van de stemmen krijgen kunnen de burgemeesterspost opeisen, terwijl in het andere geval de bevolking in een nieuwe stemronde een definitieve keuze maakt uit de twee kandidaten met de hoogste scores.

Bovendien circuleren er nogal wat berichten over frauduleuze handelingen gedurende het tellen van de stemmen. Zo zouden ingevulde stembiljetten zijn verbrand, terwijl die op andere plaatsen bij het vuilnis werden aangetroffen. Volgens de Turkse media zouden daar opvallend weinig stemmen op de Welvaartspartij onder zitten.

Ook is het nog steeds niet duidelijk hoe de verkiezingen precies zijn verlopen in het Koerdische Zuidoosten. Waarnemers, waaronder Nederlandse, claimen dat rond de 40 procent van de bevolking in deze regio blanco of ongeldig heeft gestemd, terwijl een ander deel niet aan de verkiezingen kon deelnemen. Het gaat hier om de mensen die in de afgelopen maanden uit hun dorpen werden verdreven en die nog niet opnieuw zijn geregistreerd. Volgens de pro-Koerdische krant Özgür gündem (Vrije Agenda) zijn er plaatsen waar de oproep tot boycot van de verkiezingen door de Koerdische Arbeiders Partij (PKK) door 70 procent van de bevolking is nageleefd, maar weigeren de Turkse autoriteiten dit te onthullen.

    • Froukje Santing