Zoeloe-geweld

HET ETNISCHE GEWELD krijgt Zuid-Afrika meer en meer in zijn greep. Het gaat allang niet meer om twee partijen die elkaar op grond van onderscheiden ideologieën de macht betwisten.

De Zoeloes vechten letterlijk en met verbetenheid voor een toekomst buiten het op gelijkwaardigheid stoelende multi-etnische verband dat Zuid-Afrika na de verkiezingen van 26 april belooft te worden. Het Zoeloe-nationalisme lokt van tijd tot tijd ook tegengeweld uit. Gisteren was dat het geval toen ANC-schutters een demonstrerende menigte Zoeloes onder vuur namen. De tijd tot de verkiezingen dreigt zo een bloedige te worden.

Een tijd lang zijn de Zoeloes hier en daar wel beschouwd als een bolwerk tegen marxistische avonturen van het ANC. Hoewel hun leider Buthelezi de blanke suprematie in Zuid-Afrika zei te veroordelen, speelde hij de apartheidspolitiek steeds weer in de kaart. De ondergrondse verbindingen tussen blanke extremisten, bepaalde topfiguren in het veiligheidsapparaat en de Zoeloes komen dan ook niet van ongeveer. Naar de verantwoordelijken voor het chronische bloedvergieten behoeven de Zuidafrikaanse autoriteiten dan ook niet al te lang te zoeken. Hoezeer ook de acties van de Zoeloe-benden spontaan schijnen te ontstaan, de duistere werkelijkheid is een geheel andere.

MAG HET BLANKE extremisme op zichzelf worden gezien als een tijdelijke aberratie, de door dat extremisme aangewakkerde weerstand van de Zoeloes tegen het moderne Zuid-Afrika dreigt een gewelddadige woekering in de multi-etnische samenleving te worden. Temeer omdat de terreur tegen andersdenkenden zich niet beperkt tot het woongebied van dit volk, maar zich voordoet in alle Zoeloe-concentraties in de mijn- en industriegebieden daarbuiten.

Blootlegging van de ondergrondse verbanden zonder aanzien des persoons en onverbiddellijke vervolging van de aanstichters van de massale geweldpleging zijn even noodzakelijk als het zoeken naar politieke oplossingen voor de onderliggende geschillen. De verantwoordelijke leiders komen deze week bijeen om een uitweg te zoeken. Maar dergelijk overleg heeft tot dusver niets opgeleverd. De vertegenwoordigers van de Zoeloes houden de toekomst van Zuid-Afrika in hun handen.